Září 2018

Informace a informace

27. září 2018 v 14:26 | Václav Kovalčík
Jsou informace a informace v soukromých a veřejných sdělovacích prostředcích, jak se to komu hodí. Tak proč se nadává na objektivitu a neobjektivitu těchto médií?

Jedni prorežimně mlží, jiní se snaží upozorňovat na nějakou pravdu. Média mezi sebou válčí, politici a občané též, vždyť informace se šíří různými žánry a způsoby. Někdo je pochopí, jiný zas odhodí, anebo přímo odsoudí, až zatratí.

Na první pohled komické, na druhé straně tragické, že je pravda relativní podle slavných a moudrých antických filozofů. Člověk by nejraději ihned schlamstnul celou pravdu absolutní, ale to není tak jednoduché.

Jsou informace a informace, média a média, politici a politici, redakce a redakce. Jistě máme v naší republice a Evropě jiné starosti než honit a pálit čarodějnice ve 21. století!

Václav Kovalčík, Zlín

Zoo-terapie ve zdravotních a sociálních ústavech

26. září 2018 v 19:15 | Václav Kovalčík
Dětské domovy, léčebny, hospice, domovy důchodců a další ústavy by měly své vybavení zpestřit chovem teplokrevných a studenokrevných zvířat, což by pomáhalo pacientům a klientům ve zlepšení zdraví a pohledu na svět.

Právě klienti a pacienti by nebyli ve svých starostech sami, měli by též zvířecí přátele jako životní oporu. V teráriích by našli místo své vděční plazi, jako jsou např. agamy vousaté, leguáni zelení, hroznýši, gekoni a další tvorové. V akváriích by našly místo své nádherné rybičky z dalekých exotických krajů.

Z teplokrevných živočichů by pomohli psi, činčily, králíci, morčata, ve venkovních léčbách koně, lamy a další zvířata pro terapeutické účely.

Samozřejmě by se kontrolovalo veterinárně zdraví těchto tvorů, navíc by se jistě o ně pacienti, klienti a pečovatelé vzorně a rádi starali.

Někde funguje již uvedený kontakt s přírodou, v jiných zařízeních by to bylo potřeba pro nemocné a sociálně znevýhodněné, aby se zlepšilo jejich zdraví a pohled na svět.

Václav Kovalčík, Zlín

O skutečném poslání křesťanských církví a mezi-církevních vztazích

25. září 2018 v 15:51 | Václav Kovalčík
Rád bych tímhle článkem upozornil na nedostatky v ekumenických vztazích, které mě trápí již delší čas. Například uzavírání církevních svateb, svátost eucharistie a další svátosti jsou ze strany katolické církve jen "pro katolíky," nikoliv pro ostatní křesťanské církve.

V případě svatby snoubenců dvou odlišných vyznání hrozí, že většinou manželství a další výchova dětí spadne do spárů katolické církve. Protestanti a národní církve "tradičně" utřou nos. Křesťané jiného vyznání nesmějí přijímat katolickou svátost eucharistie, což působí opět diskriminačně. Těmto diskriminačním zákazům a omezením se říká "katolická hegemonie!"

Někde jsou ekumenické (mezi-církevní) vztahy vstřícné, jinde to zavání "pobělohorskou situací," dělání rozdílů mezi křesťanskými církvemi se mi nelíbí. I protestanti mají též vzájemné předsudky, což se mi rovněž nelíbí.

Kdybychom žili opravdu ve vyspělém světě, všechen brutální středověk by nadobro zmizel z našeho uvažování i životních postojů. Ježíš Kristus se tedy obrací v nebi, jak jsou mezi-církevní vztahy zatíženy nesmyslnými diskriminačními dogmaty.

A tak mezi-církevní vztahy potřebují moderní změnu, která nebude diskriminační pro všechny křesťany, vždyť křesťanský svět potřebuje jednotu, vzájemnou podporu a spolupráci v době, kdy se teprve hraje o další existenci morálních a kulturních pilířů Evropy a ostatního vyspělého světa.

Václav Kovalčík, Zlín

Blogování jako národní i světový sport

24. září 2018 v 16:28 | Václav Kovalčík
Blogování se v době internetu stalo národním i světovým sportem, ale představitelé Evropské unie by jej nejraději zlikvidovali, a to napořád. Již od první třídy se učí děti psát slohové práce, tak proč je máme omezovat v životní realitě a pohádkové fantazii?

Být blogerem, anebo blogerkou, toť čestné poslání nově vznikajícího uměleckého žánru, kde se mnohdy prolíná realita s fantazií, ale nemusí to být jasným pravidlem.

Evropská unie a korupcí prolezlý demokratický blok zuří, když někdo literárně a umělecky upozorní, že se např. v našem státě a Evropské unii dějí hnusné praktiky. Svědomí již v historii lidstva nutí lidi svobodně psát - tomu ani Evropská unie nezabrání.

Pokud existují řeči o pro-ruské propagandě, tak z toho vyplývá, že mnoho lidí má již dost skandální Evropské unie, a to například z důvodu nezvládnuté migrační krize.

Evropská unie by nejraději i prvňáčkům zakázala číst, psát a počítat - důležitá je pro ni levná pracovní síla otroků v montovnách!

Blogování vnímám jako skutečný i alternativní žánr, kde se fantazii a tvůrčímu způsobu meze nekladou. Blogování nesmí zaniknout, a proto by měli občané často blogovat, přinášet, šířit to dobré osobním a veřejným projevem.

Václav Kovalčík, Zlín

Kyber-problematika a biologický život na Zemi

24. září 2018 v 14:35 | Václav Kovalčík
Počítačové a virtuální technologie všeobecně míří k nahrazování živých organismů, záleží však na nás, zda se necháme zbavovat svých přirozených biologických životů například absolutní závislostí na počítačových hrách, kde také existuje vnitřní systém, i když fantazijní , ale přesto je to hazard, pokud se krypto-fantazijní ekonomika smísí s tou reálnou, stejně tak i právní závazky a povinnosti v dané hře.

Těmto hrozbám musí zabránit každý stát, každá legislativa, neboť vždycky musí být dostupná možnost nebezpečnou hru kdykoliv bezplatně vypnout a uživatelský účet vymazat. Teprve v těchto napohled nevinných zábavách se skrývá nebezpečí, vždyť dochází k zotročení lidských organismů a celoživotnímu maření času ve virtuální fantazii.

Také vytváření tzv. počítačových organismů z dílny znuděných zbohatlíků, aby mohli opět vstoupit, třeba i po své biologické smrti, do nadřazeného postavení vůči biologické lidské rase, je proti etice.

Právě život původní - biologický - musí být pevným základem žijící společnosti. Nesmíme se stát chodícími zombiemi, vždyť posvátný je život původní - biologický. Původní biologické pravidlo žití musíme bezpodmínečně dodržovat ve všech generacích.

Co se týče kryptoměny, pokud bychom vymazali všechny ekonomické zákonitosti, tak by to mohl být absolutně pevný kurs, měli bychom třeba stabilní jednotnou světovou měnu, ale to zabíhám do fantazií. Krutou realitu kryptoměn totiž mnozí poznali na vlastní kůži.

Na závěr můžeme sdělit, že je to jako s vědeckým bádáním a pozorováním, které se nesmí zneužít, ale musí pomáhat na správných místech, podmínkou je nadále původní - biologický status a fungování existujícího života.

Václav Kovalčík, Zlín

O prohnilosti církví a státu

23. září 2018 v 1:09 | Václav Kovalčík
Nelíbí se mi ve státních a církevních kruzích pro-imigrační a pro-evropská politika, která škodí občanům naší země a Evropy. Už ten pro-bruselský alpinismus je donebevolající, neboť dochází k ohrožení naší svobody, suverenity a soběstačnosti. Pořád píši články proti hnusnému trendu lhostejnosti a zaprodanosti nejen v našich zemích, ale i v Evropě a okolním světě.

Pořád se obávám, že volby opět skončí ve prospěch eurohujerů a migrace, vždyť jsem té zkušenosti, že nám nepomůže ANO, ČSSD a demokratický blok.

Jenže na potvoru veřejnoprávní média zapracují všude v Evropě, a už jsou tu plameny na střeše ve formě tzv. střetu a stěhování civilizací. Vždycky jsem pro spravedlnost, vyspělé právo a pořádek, jenže křesťanské církve jednají dle pokynů antikrista politikou vítání teroristů, podporou zhoubné demokracie a politického vymývání mozků ve jménu drsného kapitalismu!

Jsou hrozné trendy, ať už v církvích, politických stranách a ve státech Evropy, dokonce i v OSN. Právě my vyspělí jsme najednou bezobratlí vítací "politikou korektnosti," hnusným postojem proti vlastním slušným občanům. V muslimských zemích nelze tolerovat potlačování lidských práv, též nelze tolerovat pronásledování křesťanů, dalších náboženství a ateistů.

To je to, co nás trápí a sužuje víc a více v lhostejné a zaprodané Evropě, když státy a církve kolaborují na lidském neštěstí, na slušných občanech parazitují. Ještě takovou alternativní perličku bych uvedl k nedělnímu zamyšlení: Z rasismu a xenofobie žalujme toho prapůvodního, kdo to zavinil, nikoliv slušné občany na Zemi. A proto chraňme životy a práva všech slušných lidí v Evropě, zbavme se fanatické islamizace Evropy.

Milujme zbývající krásy stvoření světa, moudrosti a vesmíru, abychom žili v lásce, důstojnosti, bezpečí a harmonii, a to napořád.

Václav Kovalčík, Zlín

Agama a holátko

18. září 2018 v 19:18 | Václav Kovalčík
Dneska dostaneš holátko, maličkou myšičku, jestli ti bude chutnat, to ještě nevím.

Dneska je svátek, jeden roček, nádherné a hodné Agamečky vousaté.

Umění vulkánu

11. září 2018 v 7:13 | Václav Kovalčík
Tak jako vulkán nádherně tvořím, neb žhavou lávou do moře putuji, aby vznikla země nová, nový ostrov umění, jenž se v zeleň promění. Tak jako vulkán roznesu popílek, roznesu prach, který dál zúrodní kontinent obrovský.

Špatné mezilidské vztahy v zaměstnání = otrokářský systém v demokracii

10. září 2018 v 21:36 | Václav Kovalčík
Krize, nekrize, špatné mezilidské vztahy v zaměstnání rovná se otrokářský systém v demokracii, který je hnusný, zákeřný a ponižující. Arogantní zaměstnavatel, nepřátelští kolegové, šikana, ponižování a lhostejnost ničí jednotlivce, danou firmu ,samotný stát i okolní svět.

Bezohledný kapitalismus likviduje slabé a bezmocné v demokratickém systému, který ještě víc upadá do dluhových pastí jako celek, proto se zhoršuje fyzické a psychické zdraví obyvatel okleštěného českého národa. Tato hrozná situace již pokračuje třetinu století od sametu, kdy je okleštěný a bezmocný národ montovnou a skládkou odpadu.

Jsem toho nepopulárního názoru zastavit úpadek naší republiky, aby naši občané získali opět hrdost a optimismus. S hrdostí, opravdovou svobodou, ochranou, suverenitou by šlo všechno mnohem lépe, dokonce bychom se nemuseli bát opravdově žít a pracovat. Třetinu století od sametu západ chyboval, kdoví, jestli se napraví a poučí z historie!

Václav Kovalčík, Zlín

Situace kolem Andreje Babiše a prý najatých odpůrců je zmatená

9. září 2018 v 23:45 | Václav Kovalčík
Situace kolem Andreje Babiše a prý najatých odpůrců je zmatená, neboť je trestně stíhaný premiér jednak proevropský, dokonce se při svém zahraničním cestování do Berlína zřekl jakéhokoliv napojení na KSČM, sice naoko odmítl příliv nelegálních migrantů z afrického kontinentu. Andrej Babiš si tedy podkopal podporu KSČM, za což mu pravděpodobně hrozí vyslovení nedůvěry jeho vládě Sněmovnou.

I KSČM se může cítit být zrazena Babišovými kroky, ať už předchozími, anebo současnými, kdoví, jak levice, bojující za lidi, vydrží s tímhle kočkopsem politické a ekonomické moci!

Andrej Babiš mnohdy lže, ale preference má stále vysoké, že by opět zmanipulovaný český národ, jenž osudnou volbou nenávidí svobodu, prosperitu, pravdu a spravedlnost?

Je to vskutku divné, když národ naletí, když Babiš a celý demokratický blok, zvaný též demagogický, celkově zvítězí. Navíc je všeobecně známo, že situaci politickou manipulují veřejnoprávní média, která jsou zaprodaná a vlastizrádná.

Andrej Babiš ublížil nevinným lidem, stejně tak pochybný, proevropský "demagogický" blok. Jenže členství okleštěné České republiky v Evropské unii mu pomáhá posilovat svou moc.

Na druhou stranu prý zaplacení demonstranti jsou vlastně nevědomě zneužíváni doma i v zahraničí, když jsou zároveň pro unijní a domácí chaos, kriminalitu a nepořádek v problematice uprchlické krize!

Václav Kovalčík, Zlín

Chaloupka česká

5. září 2018 v 1:16 | Václav Kovalčík
Chaloupko chudá, chaloupko bezmocná, národ ničen říší zla, potraviny putují na válečnou frontu smrti, chaloupko zkoušená, v Tobě bydlí rodina, jež musí zbytky denně jíst, pro vrahy se uskromnit, ještě k tomu denně dřít, v kruté době živořit. Chaloupko chudá, chaloupko bezmocná, jednou budeš svobodná, až povstane český lid.

Září

4. září 2018 v 0:44 | Václav Kovalčík
Delší noci bdí, kratší dnové spí, delší noci spí, kratší dnové bdí, září krátí dny a noci plíží se, deště koupou přírodu po vyprahlém sahelu, deště koupou ulice, aleje i parky měst. Delší noci bdí, kratší dnové spí, delší noci spí, kratší dnové bdí, září krátí dny, léto v roce poslední.

Současná demokracie = totalita!

3. září 2018 v 0:04 | Václav Kovalčík
Začíná to podvodným sametem, pokračuje divokou a nekontrolovanou privatizací, rozdělením prosperujícího Československa, poté hnusnými arbitrážemi, rapidním zadlužováním okleštěného českého národa, šikanováním lidí a špatným platovým ohodnocením většiny národa, kopáním do invalidů odebíráním invalidních důchodů, znečišťováním a likvidováním životního prostředí pro bezohlednou stavbu montoven a zbytečných předražených dálnic, ještě to pokračuje špatnou morálkou, beznadějí, rozpady rodin, rozvody, vymýváním mozků ve školách ve jménu pochybné demokracie, dále se např. ve veřejnoprávních médiích nadává na Rusko a komunismus s lidskou tváří.

Na ulicích mnoho bezdomovců aneb církevní restituce vůbec nepomáhají národu; zboží různých kvalit aneb genocida českého národa na potravinové úrovni, totéž se týká i elektroniky i dalších věcí. Vlastní zemědělství nám nějak neprosperuje, neboť se opět chystá zdražování potravinových produktů.

Obrovský kapitál České republiky odchází rovnou na západ, do daňových rájů, a tak již tradičně utíráme své nosy. Vrcholným politikům, úředníkům a manažerům se daný stav líbí, ale českému národu nikoliv.

Současná demokracie = totalita, když občané pomalu, anebo rychle umírají vlivem zákeřné politiky v našem státě, která dopadá na národ jako celek. Ani migranti z muslimských zemí nám nepomůžou, neboť špatná demografie vlastně podkopává demokracii!

Současná demokracie = totalita, a je ještě více totalitní, když tu máme cenzuru názorů a projevů, která ještě více přituhuje!

Václav Kovalčík, Zlín

První září

2. září 2018 v 0:10 | Václav Kovalčík
Bouří první září den, blesky, deště kropí zem, květena se osvěží po vyprahlé otěži, zeleň dýchá, vláha jistá, letní měsíc podzim chystá, první září, pramen, čas.