Květen 2018

Jitrocel kopinatý

31. května 2018 v 15:24 | Václav Kovalčík
Kopí zdobí moudrý stvol, aby léčil denní bol, jitrocel jest tichý klid, přítel, zdraví, hojnost, vid mezi jarní květenou.

Proti okupaci!

30. května 2018 v 22:41 | Václav Kovalčík
Jsem proti zákeřné okupaci našeho národa vojsky USA, jenže občané ČR bohužel nenacházejí odvahu vyhnat západní okupanty! Západní režim vnesl mnoho potupy, utrpení a marasmu do naší společnosti!

Jsem opravdu šťastný v českém státě a Evropské unii?

29. května 2018 v 13:06 | Václav Kovalčík
Ty to nevyhraješ, když tě na první pohled odepíší v předsudcích, odsoudí k opovržení v profesním a tvůrčím životě, proto dosti snížená životní úroveň a žádný lásky vztah, ani vlastní rodina. K tomu upadající církev, které chci pomoci rozkvést, ale nedaří se v osvětě. Také do politiky mi není přáno a požehnáno jít. Nemůžu všechno dobré vyhrát, nemůžu kupovat, zachraňovat a chovat leguány, papoušky, hroznýše, bazilišky, chameleony, gekony, agamy atd. Sice jednu agamu mám, ale jen jednu. Sice jednoho papouška mám, ale jen jednoho. Kdyby mě většina porot nezatracovala, tak jsem vskutku na tvůrčím výsluní, asi se slávy dočkám úplně po smrti, až v hrobě. Je navíc hrozné žít ve státě zuboženém a rozkradeném, jenž je v morálním bahně pod pokličkou Evropské unie! Kdyby mě nezatracovali kritici, tak žiji úplně jinak, a to krásně a požehnaně. Pro hatery na uměleckých webech a internetu jsem trnem v oku, když šířím ještě zbývající krásu přírody a umění, když se opírám o tradice, experimenty, modernu a super-modernu. Václav Kovalčík, Zlín

Zamořený vzduch

28. května 2018 v 20:17 | Václav Kovalčík
Kolony pomalé, kolony zhoubných aut, ovzduší zamoří dopravní ruch, nekonečný jedů plyn. Denně si připadám jak v komoře smrtící, když mě chtějí otrávit v době hnusné, běsnící!

Kečupová slečna

27. května 2018 v 0:31 | Václav Kovalčík
kečupová slečna s odhalenými rameny
běží v davu ulicí
vaří jídlo smějící - nudle salát kutí ona
těstoviny míchá znova
ty už zase nemůžeš!

kečupová slečna s nahotou se potí jen

Drancování české přírody vybírá svou krutou daň!

24. května 2018 v 23:27 | Václav Kovalčík
Naši zemi provázejí extrémy v oblasti přírodních podmínek a okolností, což se projevuje například snižováním výskytu vodních zdrojů, "sahelovým" suchem, proto jsou zaznamenány v kritických ročnících výpadky zemědělské úrody, dále pak dlouhodobě pociťujeme, že zejména jehličnaté monokultury trpí kůrovcem, k tomu můžeme připočítat erozi půdy.

V České republice dochází i k nebezpečným povodním a záplavám sídel, měst, obcí a polností. To všechno připomíná "El Niňo" - tentokrát ve střední Evropě!

I zemětřesení vybírá svou krutou daň v našich končinách, stejně tak nebezpečné vichry a bouře, když dochází rovnou k podceňování této situace.

Dále jsme zejména v zimních měsících svědky zvýšeného smogu, poté můžeme jmenovat ztenčování ozónové vrstvy v ozonosféře nad naším územím. Katastrofy se kumulují a kumulují, stejně tak drancování české přírody např. výstavbou nesmyslných a předražených dálnic, čím dál více jsme zatěžováni rakovinotvornými exhalacemi, když je Česká republika přeautována.

Ještě můžeme jmenovat zanedbání rozmanitosti osevních postupů, když jsou naše pole bezhlavě zamořena řepkou, též ubývání zemědělského půdního fondu je způsobeno výstavbou nesmyslných a ponižujících montoven.

Procházíme tedy tragickým příběhem, jenž bohužel otevírá tragickou a smutnou budoucnost pro naše potomky, když se k naší přírodě chovají současní mocní bezohledně.

Drancování přírodního bohatství a bezhlavá privatizace přírodních zdrojů činí z našeho národa ponižující montovnu a zapáchající odpadní skládku Evropské unie.

Václav Kovalčík, Zlín

Kostelníček

24. května 2018 v 20:35 | Václav Kovalčík
Do kostela stvořený, kostelníčku, dvoření, tys vlahý chlad v tropických třicítkách. Kostelníčku, budiž zdráv, posvátnem jsi klášter, řád, renesancí líbeznou.

Zelenec

24. května 2018 v 20:33 | Václav Kovalčík
Bílý a zelený zde habitus stvořený, pro agamu kulisa z dílny světa noblesa, i když skromně vypadá, zelenec jest paráda, vítá moudrost ještěří.

Agama vousatá

24. května 2018 v 7:25 | Václav Kovalčík
Ty jsi hodná agama, která hodně papala
cvrčky a kobylky v náruči domova.

Ty jsi hodná agama, která hodně kakala.

Agamečko, přátelství, prázdninové poselství!

Soudů vliv zákeřný

19. května 2018 v 17:56 | Václav Kovalčík
Pro děti nevinné jest soudů vliv hnusný a zákeřný!
S tatínkem, nebo maminkou? - zeptá se justice.

Potěším jednoho z rodičů, zradím rovnou druhého,
anebo naopak, přestože mě oba mají rádi!

Ten zrazený rodič se žalem může zhroutit, vždyť ublíženo bývá všem,
jak si přeje dnešní doba zlá ve státě prohnilém!

Nalezená orchidej

8. května 2018 v 18:23 | Václav Kovalčík
Našli jsme orchidej, kterou někdo odhodil na žhavou ulici poblíž zastávky u kostela. Tak jsme ji vzali do domácí květinové péče. Měla ulomený oranžový květ a ještě zachovalý habitus. Zalili jsme a ošetřili půvabnou rostlinu, která získala azyl tropů vytoužený u nás doma.

Tropické stíny

7. května 2018 v 21:00 | Václav Kovalčík
V květnu se vydařil, list v listu se objevil, tak jsem já zachytil tropickou zeleň v zeleni své. Promítly se stíny, exotické divy, které nejsou vůbec divné, nýbrž světem zkušené.

Text snad nové Státní Hymny České republiky

6. května 2018 v 1:27 | Václav Kovalčík
Text snad nové Státní Hymny České republiky: Václav Kovalčík, Zlín

Náš domov, země, nádherná země, hory a nížiny, řeky a bystřiny, zde česká země, přírodní ráj, kvetoucí máj.

Náš domov, země, nádherná země, lesy a polnosti, všechen lid v bdělosti, zde česká země, vítězí máj, úrodný kraj.

Černý bez

5. května 2018 v 22:28 | Václav Kovalčík
Živý keř, postavy, černý bez, nálady, vidím já bio-koridor, který jest oporou pro ptactvo zpěvné. Černý bez léčivý, zdraví i hojnosti v krajině rostoucí domovem, ostrovem, záchranou jest.

Zběhovce plazivé

5. května 2018 v 21:32 | Václav Kovalčík
Věže moderní zběhovce tvoří na zeleném trávníku spirály modré, posun i čas. V tajemných městech mini-mrakodrapů předběhly dobu zběhovce plazivé i jejich kultivary barev a snů.

Vánoční hvězda

5. května 2018 v 19:19 | Václav Kovalčík
I na jaře se pryšec barví, i když nejsou Vánoce, neboť horké tropy povzbuzují k růstu hvězdy posvátné. I na jaře ten pryšec září sváteční Duch úrodný, jenž připomíná jižní zem.

Rozrazil rezekvítek

5. května 2018 v 15:39 | Václav Kovalčík
O své modři prozradil, Veronica, rozrazil, když modré kvítky nabádají zdobit zeleň jezírky. V kompozici rostlinné rozrazily nevinné jarní zvěsti oblohou dojímají pohodou.

Bacopa

5. května 2018 v 15:02 | Václav Kovalčík
Fialové, růžové a bílé kvítky Bacopa se chlubí, chlubí, v romantický svět. Letnička vděčná, Bacopa věčná, ozdobí tak sezónu, vítá, vítá, proměnu, když se léto dostaví.

Brachyscome

5. května 2018 v 15:01 | Václav
Tak trochu astry květy připomenou, Brachyscome rostoucí vítá tropů jinotaj, když se květen zahřeje, Brachyscome, naděje, chryzantému hraje též.

Lobelie převislá

5. května 2018 v 13:38 | Václav Kovalčík
Prší modré květy, převisají listy, světy, převisají jezera, nebe oči, záhon jarní, za chvíli naleznou zahradní sráz.