Duben 2018

Kvetoucí kuklík

29. dubna 2018 v 17:50 | Václav Kovalčík
Kuklík s květem červeným není jarem znavený, neboť zelené má listy stále, aby pokryl záhon dále po odkvetlých tulipánech, po odkvetlých narcisech. Kuklík s květem červeným zajímá se o dění, lásku denní, tropů žár.

Malá účast

29. dubna 2018 v 11:17 | Václav Kovalčík
Malá účast, malá účast, malá účast, málo lidí, málo lidí, málo lidí, účast malá, účast malá, účast malá umírá, mění se postupně v žádnou účast, kéž by byly davy, velká účast slávy (z pamětí životních).

Maceška

29. dubna 2018 v 5:07 | Václav Kovalčík
Ve škvíře fasády, maceško, přežíváš s nádherným květem, putuješ světem, který tě obdařil nadějí, vírou, pravdou i láskou v jarní čas tropický. Ve škvíře fasády, maceško rostoucí, s odstínem tmavým módní hit praví, maceško, zvítězíš!

Pampelišky

28. dubna 2018 v 2:26 | Václav Kovalčík
Na trávníku kotouče pampelišek tváře hvězd, žluté květy smetánky nádhernou tu šíří zvěst, že se jaro navrátilo, pilným včelkám poradilo hledat pastvu kytiček, galaxií sluníček.

O důchodové reformě v našem státě

27. dubna 2018 v 19:20 | Václav Kovalčík
Plánované možnosti důchodové reformy vyznívají v médiích jako utahování opasků, když se zároveň zanedbává dlouhodobě rodinná politika v našem okleštěném státě, původní obyvatelstvo okleštěného státu vymírá rovnou na politickou objednávku, tzv. rádoby odborníci by nejraději utahovali a utahovali, ale dle mého názoru existuje řešení, které spočívá v přísné kontrole ohledně správného využití přírodního, ekonomického a kulturního bohatství, tedy všech kapitol všech rezortů.

Zločinci, kteří rozkradli a zadlužili republiku, musejí být pochytáni a odsouzeni též k nahrazení způsobených škod, což se nesmí jen tak promlčet.

Aby bylo na důchody, tak republika musí kvést, nikoliv strádat při placení daní. Když přibývá více starobních a invalidních důchodců, dále jsou na úřadech práce nezaměstnaní, tak se vyskytuje jednoduché řešení potřebného robotizování hospodaření státu, a tak by občané měli více volného času, mohli by pracovat na zkrácené úvazky, neživořili by, žili by důstojně a na úrovni.

Vyšší procentuální zastoupení HDP by vykonávaly stroje, panovala by v občanské společnosti kreativní svoboda, lidé by se více věnovali rodině, vzdělání a přírodě - třeba zahradě, domácím a exotickým zvířatům.

Jen podchytit tu ideální společnost, neboť nás k tomu vyzývá 21. století a následující období budoucnosti lidstva a naší Země, když funguje věda, máme velký potenciál zajistit slušnou životní úroveň občanů našeho státu, zároveň se oddlužit, ale to musí být zajištěn správný a adresný tok finančních prostředků. I kvalitní legislativa hraje důležitou roli v kvalitním fungujícím státě a kvalitní fungující společnosti.

Václav Kovalčík, Zlín

To je hodná agama...

26. dubna 2018 v 0:49 | Václav Kovalčík
Agama papala, agama papala, papala agama, papala agama, papala agama, agama papala, agama papala...

Agama kakala, agama kakala, kakala agama, kakala agama, kakala agama, agama kakala, agama kakala...

To...je...hodná...agama...

Rebarbora

24. dubna 2018 v 19:05 | Václav Kovalčík
Nastartuj, rebarboro, znovu reset jarních snů, neboť tvoje květy květák hrají filmující jiný rod. Nastartuj, rebarboro, znovu reset jarních dnů, vítej, změno, máji blíž!

Česnáček lékařský

22. dubna 2018 v 20:26 | Václav Kovalčík
V pozadí zeleně já česnáček vyfotil, v náruči zeleně bílé květy, svátek živ. Po česneku česnáček pronikavý vůně div, jenž nese múzy jarní dík, hle, česnáček lékařský.

Můj „opačný“ problém kolem Facebooku

21. dubna 2018 v 19:49 | Václav Kovalčík
Co se týče událostí kolem Facebooku, tak oprávněně pociťuji "opačný" problém, který se týká přidávání a získávání přátel, šíření a sdílení zejména umělecké tvorby do celého světa, což se neděje ohledně mé osoby raketovým tempem, neboť mě správci Facebooku nařkli, že si na mě někdo stěžoval, když jsem se chtěl hromadně přátelit podáváním žádostí, vyzývali mě, abych hromadné žádosti odstranil, dále pociťuji nedostatek tempa a rozsahu ohledně šíření mého díla adresovaného našemu národu i celému světu.

Myslím a vím, že Facebook v této "opačné" tematice a problematice naprosto selhal, protože nepochopil, že chci pomáhat přírodě, lidem, památkám a dobrému jménu našeho národa ve světě, což se děje jen poněkud částečně, co se týče rozsahu ne podle mých představ a přání.

Kdyby se Facebook zachoval jako moudrá sociální síť, tak by mi v tom výrazně pomohl ohledně šíření dobra a napravení situace v našem národě i celém světě, jenže on doslova sabotoval to dobré. Proto žiju sice v malém společenství, tak trochu v ústraní, což opět neodpovídá mým přáním a vizím.

Chtěl jsem prostřednictvím této sociální sítě oslovit národ i celý okolní svět svým dílem, uměním a názory, i když zaznamenávám drobné úspěchy, které bohužel nestačí k výraznému zlepšení situace doma i v zahraničí.

Jsem toho názoru, kdyby Facebook nesabotoval moje úsilí, tak by se dařilo všem lidem dobré vůle, našemu národu i celému světu. Dařilo by se přírodě, umění, kultuře, skvělé a zodpovědné politice, památkám, vědě a výzkumu pro dobro celosvětové.

A proto jsem předložil, doufám celonárodně a celosvětově, vlastní stížnost, názor, pohled a postřeh situace kolem Facebooku, o němž se aktuálně hovoří v mediální sféře v kapitole datové.

Václav Kovalčík, Zlín

Řebčík královský

21. dubna 2018 v 15:34 | Václav Kovalčík
U mě řebčík, hodný král, na zeleň se podíval, na jarní rostliny řebčík se usmíval, komponuje lásky žár, hle, královský vzácný dar mezi dnešní květenou.

Tulipány pozdní

21. dubna 2018 v 15:33 | Václav Kovalčík
Těsně po ostatních tulipánech pozdní květy další jsou, opozdil se kotouč, shluk, opozdil se nádherou, aby šířil štafetu, dobré jméno, žlutou, bílou, barvu chrámů slunci milou.

Řebčík kostkovaný

18. dubna 2018 v 7:30 | Václav Kovalčík
Kostkovaný řebčík neznamená prohru, neboť přírodní jsou výhrou květy, notují si zdobné světy, ohlas jaru vstříc. Kostkovaný řebčík, zvaný, moudrý řečník o květeně promlouvá.

Zlaté deště

18. dubna 2018 v 7:28 | Václav Kovalčík
Zlaté deště, prameny, hoří sluncí plameny. Jakmile nám odkvetou, listy keře propletou.

Hlaváček jarní

18. dubna 2018 v 1:01 | Václav Kovalčík
Žlutá slunce, stonky střapaté, hlaváček jarní v zahradě květnaté, zdobící kotouče dubnovou zemi, hlaváček jarní, orloj i hodiny, báječný čas.

Modřence

16. dubna 2018 v 12:08 | Václav Kovalčík
Minarety modřenců chrlí jarní, chrlí modř, pod mrakem i na sluníčku píší ohlas na písničku, která pěje rostlin děje, aby život květy dal, o zahrádku pečoval.

Dnešní studující se likvidují svou hloupostí a naivitou!

13. dubna 2018 v 21:25 | Václav Kovalčík
Dnešní studenti a studentky se zbytečně obětují za zhoubnou pravici, která si demokracii vykládá podle svého. Dnešní studenti a studentky tak demonstrují pro utahování opasků v našem rozkradeném, zadluženém a okleštěném státě, nemají vůbec pocit sebezáchovy, cti a obětavosti, když hanobí pomoc skutečně znevýhodněným, také postupují proti důchodcům a střední generaci.

Oni sice, dle zpráv, požadují super-úroveň vzdělání a vzdělanosti, ale sociální jistoty, kvalita života a zázemí jsou jim úplně cizí, proto demonstrující studenti a studentky fungují jako dlouhá ruka ekonomické mafie, která tenhle stát vytunelovala, zubožila, zadlužila, zotročila a rozkradla.

Kdyby chtěli všechny oblasti ve státě mnohem lepší, tak by to bylo v pořádku, ale tzv. studující jdou proti sobě právě podporou ekonomické mafie, jež nadále ubližuje nevinným lidem!

Kdybych měl tu možnost reprezentovat studující, tak bych po současném režimu požadoval bezpečí, sociální jistoty, dostupné zdravotnictví, méně byrokracie, správně fungující politiku a rezorty, snadnou dostupnost bydlení, vzdělávání, svobodu projevu, kvalitní životní prostředí, nezaujatou kulturu a sdělovací prostředky, důstojnost lidství, možnost cestovat; snadno, bezpečně a poctivě pracovat, podnikat atd.

Jenže oni to nechtějí, když netuší a nevědí, do čeho vlastně jdou. Je mi jich líto, když se také stávají oběťmi obchodování s bílým masem a prostituce!

Kdybych byl v politice, tak bych jednal dle svědomí pro důstojnost a bezpečí občanů této země a kvalitu životního prostředí, i když bych byl zaujatými veřejnoprávními médii pošpiněn a rovnou považován za extrémistu, populistu a další "nechutné" přívlastky a nálepky!

Václav Kovalčík

Červený tulipán

12. dubna 2018 v 17:08 | Václav Kovalčík
Červený tulipán, sezóna zjevení, nakvétá na slunci lávový kráter, srdce se ocitá ve výši pater, milovník jarních dnů pomáhá žít, červený tulipán, radost i cit.

Petrklíč

11. dubna 2018 v 23:53 | Václav Kovalčík
Zámek ráje petrklíč prvosenkou k nebesům zdobí Zemi pestrý míč vesmírný vid k tělesům Prvosenka žluté květy objevuje nové světy petrklíčem zůstane jarní život nastane

Fialky vonné

11. dubna 2018 v 18:55 | Václav Kovalčík
Na zemi rovné fialky vonné v trsech a skupinkách kytičky drobné, vděčné i skromné, zpívají ódu na jarní dobu.

Fialky květů maličkých světů, detaily kvítků statečné jsou.

Agama

11. dubna 2018 v 3:04 | Václav Kovalčík
Agama, prázdniny, hřeje tělo, bez zimy. Lampy, lampy, dotýká se, nožičky má na větvi. Kobylku sní velmi ráda, moudrý ještěr století.

Agama, prázdniny, vyhřívá se, bez viny. Lampy, lampy, dotýká se, po rostlinách leze jen. Vodu pije velmi ráda, jazýček svůj vyplázne.

Agama, prázdniny, tvoreček můj nádherný. Lampy, lampy, dotýká se, skvělý život, báječný.

Agama, prázdniny, agama, prázdniny, agama, prázdniny...