Březen 2017

Jsem proti okupaci našeho národa vojsky USA!

25. března 2017 v 12:43 | Václav Kovalčík
Nesouhlasím s přejížděním vojenských konvojů USA přes naši republiku. Současná vláda by měla být souzena za vlastizradu, válečné a hospodářské zločiny proti republice! Prohnilá západní demokracie tak působí všude možně - doma i ve světě.

Na světové úrovni působí jedině kolaps a nezvládatelnou anarchii, která vede ke ztrátám na lidských životech ve světě, dále pak ke zbídačení dříve vyspělých států!

Současné vojenské manévry USA hodnotím jako provokaci vůči soběstačnému Rusku, jež se aktuálně ocitá pod hospodářskými sankcemi. Nechci třetí světovou válku, to by byl konec naší civilizace, malebné planety Země, když je na světě obrovské množství atomových zbraní!

Je mi smutno, když prorežimní mocní a jejich přisluhovači vítají bestiální vrahy, kteří rozvrátili dříve krásný a prosperující (stabilní) svět. Jsem zděšen z uvedené malosti z dílny západu, jenž nás chce totálně vysát a zlikvidovat!

Řešením situace by tedy bylo vystoupení z pochybného a agresivního paktu NATO, důsledná ochrana našich státních hranic před okolní nebezpečnou invazí. K tomu by měly přistoupit ostatní státy Evropy, jimž nesmí být lhostejná bezpečnost vlastních občanů.

Dále jsem pro obnovení Československa, i když se často setkávám s názory, že to nejde, přesto věřím, že tahle myšlenka je přece jen reálná.

Václav Kovalčík

Jarní leguán

24. března 2017 v 21:52 | Václav Kovalčík
Když jsem k němu večer přišel,
právě spinkal, odpočíval pod svítící lampičkou.

Občas mrknul očičkem, opět usnul, jen tak bděl.
Doufal jsem v zázrak, kdy se mi jen probudí.

A on se opravdu probudil, několikrát zívnul,
pár krůčků udělal.

Teď jsme spolu, já to vím, vždyť jarní duch
k nám zavítal, na znamení přátelství všechno dobré zvěstoval.

Jaro

24. března 2017 v 16:35 | Václav Kovalčík
Měsíc březen probouzí se za dva květen lásky čas
Po dlouhé zimě jaro má potíže
Občas mrazík zasáhne posvátný ten kraj

Zima se nevzdává - mrazivo rozdává
Květena vzdoruje - budoucnost notuje
nadějí promlouvá malebný vid v náruči přírody

„Chytré telefony“

24. března 2017 v 15:02 | Václav Kovalčík
Anotace: Reaguji na nebezpečné nástrahy téhle zkažené doby, která je plná podvodů doma i ve světě!

"Chytré telefony změní se naráz na hloupé a stupidní!
Nebrání se virům hrozbám - nebrání se pohromám!
Fifleny je přímo žerou
na bezpečí jenom serou!
Vychcaná je doba zlá!"

Diskuse a komentáře

23. března 2017 v 23:48 | Václav Kovalčík
Někdy odpovídám, jindy zas netoužím odvětit.
Na nenávistné komentáře přímo čůrám!

...ale diskuse konstruktivní - ty si rád přečtu.

Mnohokrát se mi to vymstilo,
když jsem se zastal slušných lidí, a tak píši volné verše pamětní.

Snad se najde dobrý směr v tvůrčí múze umění - doma i ve světě na pestré planetě.

Proti teroru třeba vždy bojovat na světové úrovni!

23. března 2017 v 13:26 | Václav Kovalčík
Sluníčkáři rádi řádí v rozhlase i médiích!
Tady to máš Unie prohnilá!
Terorismus bují světem - vraždy a násilí na denním pořádku!

Pořád vládnou titíž samí - vedou Zemi k zatracení!

odvádění krutých daní
do černých děr k nepoznání
krví potem občanů!

Proti teroru třeba vždy bojovat na světové úrovni!

Nechtějme zánik všech slušných lidí doma i ve světě!

Jsme to ale v hrozné pozici na celosvětové úrovni!

22. března 2017 v 23:48 | Václav Kovalčík
Co na našem národě vidí hackeři, podvodníci a další nebezpečná individua z celého světa? Řeč je tedy o počítačové kriminalitě, internetové kriminalitě, která se shlukuje do naší vlasti, jejímiž oběťmi jsou často občané našeho národa!

Co na našem chudém a rozkradeném národě vidí hackeři, podvodníci a další nebezpečná individua z celého světa? Možná skrytou možnost dalšího a dalšího rozkrádání a plundrování. Hyenismus celosvětový kvete dál, a naše malá zemička je tímhle zasažena a intenzivně ohrožována!

Bohužel u nás panují názory o lidské "blbosti," že si za to všechno může člověk sám, koneckonců i okleštěný a zbídačený český národ! S takovými výroky nesouhlasím, neboť se podvádět nemá. To si musí uvědomit celý svět, vždyť naše republika nesmí být pro legraci celosvětovým zlodějům!

Seznamovací, s tím související, finanční podvody, kdy jsou oklamáni a podvedeni právě ti, kdož touží po láskyplném, partnerském a manželském vztahu. A tak podvodníci z celého světa zneužívají zároveň marasmu v naší společnosti pro své další řádění a "zlatokopectví."

A bude hůř, pokud se slušný svět celkově nesjednotí proti internetové kriminalitě. Je neetické nálepkovat oběti těchto trestných činů "do všemožných blbců" a hlupáků. Dobro a pravda musí zvítězit, aby bylo lépe reálně i virtuálně.

Vzájemná spolupráce slušného světa v odhalování a potírání internetové kriminality jest nezbytná, aby se skutečně nastolilo právo a spravedlnost.

Václav Kovalčík

Dadaismus očička

21. března 2017 v 0:23 | Václav Kovalčík
Anotace: Putuji různými uměleckými směry - tentokrát jsem si vybral dadaismus.

očičkoliv očičkolíh očičko-ačkoliv
očičkolif očičkovliv kdokoliv

očičko hup = cenzura hňup
kritici supové hostinu mívají!

Chřestýš

20. března 2017 v 22:19 | Václav Kovalčík
Jsem chřestýšem, jenž chřestí v zármutku úděl svůj žalostný.
Na rušné dálnici plazím se žárem, plazím se Státy.
Jsem haněn, dosti neoblíben, v říši lidí tisíckrát!
Přitom hlodavci v polnostech a stodolách - toť můj denní chléb v naprostém zoufalství,
bídě a beznaději.
Jsem však užitečný, i když prudce, smrtelně jedovatý!
Snadno se nechám vyprovokovat, šlápne-li někdo na mě, anebo jen tak se přiblíží!
Jsem chřestýš, jenž chřestí v zármutku svém nekonečném,
a budu moudra chřestit dál.

Boj proti dezinformacím = boj proti názorům lidí naší země!

18. března 2017 v 13:16 | Václav Kovalčík
Nesouhlasím s plánovanou cenzurou lidských názorů v reálném i virtuálním prostředí. Právě cenzurní nesvoboda pochází z dílny současného režimu, současné vlády i Evropské unie, které se nelíbí názory občanů!

Bohužel se vracíme do starého a zkostnatělého Rakouska - Uherska, jemuž se podobá současný stav a struktura Evropské unie. Současnému režimu a Evropské unii se nehodí vzdělaní lidé s národním povědomím - jen slepé a poslušné "stádo ovčanů" v nevkusných montovnách.

Tvůrčí a publikující lidé se však brání proti tomuto marasmu, neboť odesílají své názory, náměty, myšlenky, aby se národní a mezinárodní situace vyřešila co možná nejlépe a nejspravedlivěji. Tvůrčí a publikující lidé jsou tak trnem v oku bezohledným a hrabivým mocným!

To se ovšem nelíbí dnešní garnituře, a tak bude víc a víc šlapat přes mrtvoly - viz zločiny a politické procesy proti vlastencům evropských zemí, které se dějí za stěnami vazebních věznic a kriminálů pro politické vězně novodobého režimu!

A tak boj proti dezinformacím = boj proti názorům lidí naší země! Tohle zlo nás může vrátit do temného středověku ve formě inkvizice a pálení čarodějnic, což je velmi nebezpečné pro náš národ i okolní svět. Tohle zlo nás může vrátit do zkostnatělého Rakouska - Uherska, kde panoval policejní stát a cenzura k tomu.

Nechtějme, aby se žalostná historie znovu opakovala, a proto efektivně a kvalitně využijme potenciál nového tisíciletí, abychom žili v bezpečí, prosperitě, míru a pokoji doma i ve světě.

Václav Kovalčík

Existencionální epitaf

17. března 2017 v 22:25 | Václav Kovalčík
nechci se však dožít smutného stáří
nechť se mi v budoucnu daří býti politikem
vždyť práce pro občany má daleko větší smysl
než přežívat úplně v zapomnění nelidském a ukrutném

nechci se však dožít smutného stáří
to by byl konec smrtící z úst věčných klasiků!

Degradace českého školství pokračuje – tentokrát na potravinové úrovni!

17. března 2017 v 11:48 | Václav Kovalčík
Pamlsková vyhláška z dílny MŠMT má záměr šikanovat zejména provozovatele školních bufetů, dále má záměr šikanovat zejména tradiční výrobce českých potravin!

Řešení problémové situace kolem výživy dětí a mládeže bych viděl spíše v důsledné kvalitě českých potravin, dále pak v jejich bohatém výběru a rozmanitosti.

Pamatuji léta, když jsem ještě studoval na JG v Náchodě, tak místní pan ředitel zakazoval prodej tradiční české kofoly, dále se mu nelíbil návrh ohledně prodávání kapučína a dalších kávových nápojů.

Na JG jsem dával najevo, že v jižních zemích Evropy zcela běžně děti pijí kapučíno, neboť je to tradiční a vynikající nápoj, jenž zlepšuje náladu a další oblasti zdraví, a to v ranních a odpoledních hodinách.

Autoři pamlskové vyhlášky si vůbec neuvědomují, že je navíc školní výuka příliš zdlouhavá, nezajímavá až monotónní - bez názorů a svobodných diskusí.

K tomu přehršle zbytečných vyučovacích hodin! Smysl našeho školství by měl tedy spočívat v kvalitní náplni a perspektivy vyučovacího času.

Často je Česká republika pod palbou orgánů Evropské unie, což má za následek další a další potupu našeho národa, jenž je dodnes, současně i historicky vzato, považován za nesvéprávné individuum!

Produkci potravin pro školní zařízení bych určitě nechal tradičním zemědělcům a potravinářům. V tom vidím řešení, jak zároveň podpořit a povzbudit domácí výrobu.

Dnešní dobu bych též charakterizoval jako velmi uspěchanou a stresující nejen pro mladé lidi, ale i pro střední a starší generaci.

Všechno by tedy vyřešil návrat do kolejí tradičního, kvalitního a poctivého jednání. Co se týče potravin, tak věřím, že naši zemědělci a výrobci mají co nabídnout také pro školní bufety a kantýny.

Václav Kovalčík

Proč musím všechno muset???

16. března 2017 v 15:57 | Václav Kovalčík
Proč musím všechno muset???
...za názor pohled svůj v budoucnu trpět...+

...hle prognóza k zarmoucení...+
když platí se krutá daň za pravdu pravdoucí mafii děsivé!!!

Horoskop

13. března 2017 v 23:56 | Václav Kovalčík
tak se sklop = podřízni větev svou třeba i strop
přečti si horoskop a uvidíš
že národ vymírá

bludné to učení ze srandy mučení
ničící lásku partnerský vztah ve stavu zrození

tak se sklop = podřízni větev svou třeba i strop
přečti si horoskop a spatříš pekla stín

Vánoční kaktus (březen 2017)

13. března 2017 v 10:45 | Václav Kovalčík
Anotace: Posílám zajímavý internetový odkaz k nahlédnutí jako ilustraci k článku: http://fotopohledy.blogspot.cz/2017/03/vanocni-kaktus-brezen-2017.html

Dne 12. 3. jsem doprovázel postní bohoslužbu, která probíhala poněkud smutným dojmem. Vrátil jsem se domů, abych si rozmyslel, co nového podniknout dál.

Jdu si na chvíli lehnout, abych si odpočinul po nedělním brzkém vstávání. V poledních a odpoledních hodinách pozoruji, jak se střídá slunečno a zároveň zataženo.

Rozhodl jsem se, že vyfotím právě kvetoucí vánoční kaktus, abych si uchoval památku na nádherný a půvabný květ. On totiž remontuje (kvete) neustále. Jednou jej však budu muset přesadit, i když je vlastně nenáročný.

Zkouším domácí i venkovní pohledy na červený květ, a tak stanovuji vhodné zátiší. Po několika neúspěšných pokusech jsem nakonec vyjednotil pokusy úspěšné.

Vánoční kaktus tak kvete i v březnu, v předjarním období okolí vnímá, vždyť je velmi vděčný a vitální.

Václav Kovalčík

ČSSD dlouhodobě hraje s KSČM vabank

12. března 2017 v 15:23 | Václav Kovalčík
ČSSD dlouhodobě hraje s KSČM vabank. Jednou se ocitá napravo, podruhé nalevo, aby jednoduše spekulovala o "stádo" voličů. Mnohokrát ČSSD udělala svou politikou na KSČM podrazy, neboť se dodnes distancuje od řádu a pořádku, a koneckonců i od sociálního cítění s nízko-příjmovými skupinami obyvatelstva v této zemi.

ČSSD jde jenom o koryta, vždyť si na svých sjezdech volí potentáty, kteří podlézají Bruselu, nadržují problémovým skupinám, chaosu, zaneřáděným ghettům a dalším časovaným bombám. Zároveň podlézají německé kancléřce Merkelové v nezvládnuté a nezvladatelné otázce uprchlické krize.

ČSSD mnohokrát zradila svůj levicový program, mnohokrát zradila svého potenciálního partnera. Je jen otázkou, zda KSČM opět naletí, anebo se úplně distancuje od politiky sociálních demokratů, kteří s demokracií nemají nic společného, neboť se distancují od práva a spravedlnosti.

Rapidní nárůst nevkusných montoven tomu nasvědčuje, vykořisťování českých občanů též, k tomu zaprodávání strategických zdrojů České republiky, prostě bezohledná privatizace s názvem bezohledné zlatokopectví, když vyprodukovaný kapitál v řádu několik stovek miliard Kč odchází do zahraničí. To jsou ty slavné investice, a bude hůř, pokud se český národ nezbaví zahraničních vykořisťovatelů, kteří si říkají investoři.

Pokleslá morálka hovoří o úpadku společnosti, neboť jest vzdělání a národní povědomí na okraji společnosti. K tomu další diletantské manévry ohledně státních maturit.

Přál bych si, aby lidé odmítli politiku útlaku a utahování opasků. Současnou situaci národa si tak musejí uvědomit všichni prvovoliči a voliči napříč politickým spektrem na základě vlastního svědomí.

Václav Kovalčík

Gloxínie v rozkvětu (březen 2017)

11. března 2017 v 19:05 | Václav Kovalčík
Anotace: Posílám zajímavý internetový odkaz k nahlédnutí jako ilustraci k článku: http://fotopohledy.blogspot.cz/2017/03/gloxinie-v-rozkvetu-brezen-2017.html

Dne 11. 3. odpoledne jsem prováděl domácí úklid, aby bylo všechno připraveno na slavnostní nedělní den. V tu chvíli si všímám kvetoucí gloxínie na vnitřním parapetu, kterou jsem se rozhodl vyfotit. Nejprve zkouším, jak by snímek vypadal ve stínu, neboť venku jest pod mrakem.

V tu chvíli zazáří sluneční paprsky, a já zkouším další alternativy. Přitom mám příjemný pocit, že jsem spojil úklid přízemí s tvůrčí činností.

Rád bych získal další kolekce různých gloxínií, ale na to již není vůbec místo. Jediná možnost je nechat gloxínie odkvést, přitom se o ně starat, ale jakmile ztratí listy, tak ihned přesadit hlízy do lepšího substrátu. Přesto pak tyto vděčné rostliny musím chránit před mrazíky.

V příznivých teplých dnech opět gloxínie venku vyraší, vykvetou a bude následovat hojnost hojnosti.

Václav Kovalčík

Sněženky v rozkvětu (březen 2017)

9. března 2017 v 9:59 | Václav Kovalčík
Dne osmého března odpoledne jsem vyšel na zahradu, abych fotograficky zdokumentoval, co nám ještě předjarní příroda nového přichystala. Zároveň kontroluji květináče a truhlíky vysetých letniček a trvalek.

Venku si všímám kvetoucích sněženek, a tak tradičně pořizuji několik fotografických snímků. Doprovází mě zářící slunce a stíny. Volba toho správného okamžiku jest tedy nezbytnou a důležitou ohledně kvality jednotlivých snímků.

A proto slavím prodlužující se dny, které jsou již natolik významné a přesvědčivé, neboť jsem okouzlen nádhernou a půvabnou přírodou, jež se postupně probouzí a vysvobozuje z dlouhého zimního období.

Václav Kovalčík

Posílám zajímavý internetový odkaz k nahlédnutí jako ilustraci: http://fotopohledy.blogspot.cz/2017/03/snezenky-v-rozkvetu-brezen-2017.html

EET, kontrolní hlášení DPH a přebujelé papírování zhoršují podmínky podnikání v ČR!

8. března 2017 v 1:02 | Václav Kovalčík
Zvýšenou až "nezaslouženou" popularitou ministra financí Andreje Babiše dochází k šikanování malých a středních firem, zejména to výrazně pociťují drobní živnostníci, kteří se nemohou bránit proti ohavnému systému, jenž se nazývá EET, kontrolní hlášení DPH a přebujelé papírování. Poctivé podnikání v České republice je, dalo by se říci, jednou nohou v kriminále a správním řízení!

Možná budou kritici mých názorů prskat, ale již nelze přihlížet systému Evropské unie, v němž evropské dotace a penězovody jsou jen pro vyvolené! Již zmíněný systém se podobá mafiánskému prostředí, neboť je nečestný a nespravedlivý ohledně uvedeného přerozdělování "hodnot a statků."

To není bledá závist, nýbrž upozornění, že přehnané papírování, legislativní zmatek a chaos ničí a pokřivují podnikatelské prostředí v naší zemi, i když panují zaujaté ódy "přes mrtvoly" ohledně EET a kontrolního hlášení DPH!

EET a kontrolní hlášení v tomto stavu jedině komplikují situaci zejména poctivým podnikavým lidem. U pokladen tak straší, dalo by se říci, další předražený "krám" navíc! Často se u pokladen hromadí nevyzvednuté účtenky - opět zátěž tentokrát pro ekologii!

Stačí nějaká porucha, a už se to veze do pekel! Politiku Andreje Babiše považuji za vykořisťování a dojení občanů českého národa! Jsem toho názoru, že peníze se dají vydělat etickým způsobem, nikoliv plundrováním české země!

Vadí mi, že jsou občané automaticky považováni přímo za dojné krávy, jež si všechno nechají líbit! Dle mého názoru tohle nevolnictví nepřipadá v úvahu. Každý podnikatel může udělat ve stresu nějakou početní chybu. Ta se však musí ihned napravit, a to bez sankcí a šikany.

Vadí mi, že hnutí ANO rostou preference, že mu to voliči schlamstli a schlamstnou i s navijákem ještě víc. Chudáci "nadšení" mladí lidé, kteří se těžko dožijí důchodového věku, jenž se neustále bude posunovat výš až do smrti! S tím budou souviset jejich následující existenční problémy, co se týče vysoké nezaměstnanosti v pokročilém (seniorském) věku!

Hnutí ANO vůbec neřeší kriminalitu v ulicích měst a obcí, hnutí ANO vůbec neřeší zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, dále legalizuje (posvěcuje) nebezpečnou migraci! Zájmy bezohledného byznysu z tučných evropských dotací tak vítězí nad morálkou!

S hnutím ANO nebude líp, bude hůř! To není šíření poplašné zprávy, nýbrž tvrdá realita posvěcující výskyt a další vznik hnusných montoven a nízkých mzdových almužen.

Jsem toho názoru, že podmínky a normy pro podnikání, stejně tak účetnictví, se musejí zjednodušit a zpřehlednit, abychom mohli skutečně žít v právním a prosperujícím státě.

Václav Kovalčík

Nedělní leguán

5. března 2017 v 19:34 | Václav Kovalčík
svátečně žijící leguán ležící
na obrovském kmeni právě odpočívá

očička zavřená když ještěr sní
o zemi původní

relaxuje pod lampou
jež slunce tropů vzpomíná

nedělní siestu ze srdce přeji mu