Únor 2017

Večerní leguán

28. února 2017 v 21:27 | Václav Kovalčík
Občas zraky pohlédnou
když přistupuji k němu zas

Leguán jest v myšlenkách
aby nabral vitalitu pro sezónu nejbližší

Sluní se pod lampou na větvi ležící

Hlavičkou dračí
budoucnost kráčí ve jménu přátelství

Dogmatici v umění

28. února 2017 v 11:44 | Václav Kovalčík
Anotace: Dogmatici v umění škodí lidem doma i ve světě!

Viz různé soutěže ach zmanipulované soutěže
pak si národ stěžuje
že umění jde do sraček!

Rád bych to změnil k lepšímu změnil
dogmatici ukrutní likvidují naši Zemi

V boji se nacházím v partyzánském boji
příliš osamocen

přesto chci býti prezidentem téhle republiky
vystavovat díla pro bližní potřebné
mým posláním jest a bude

Což takhle podpořit almanach tvůrčí
almanach snů!?

Užovka stromová

21. února 2017 v 20:53 | Václav Kovalčík
Ještě ji máme na naší straně
užovku stromovou přírodní taj

Po stromech v keřích bravurně lezoucí
zavítá k příbytkům ten moudrý had

zahrady komposty akorát pro mladé
domov a zázemí přivítá pokaždé
převzácný tvor báječný plaz

Ještě ji máme na naší straně
užovku stromovou žijící skvost

Volné verše smuteční

21. února 2017 v 20:51 | Václav Kovalčík
Málo přátel vskutku mám
když okolí lhostejné za mamonem jenom míří

Jsem obklopen trpícími
rád bych vpravdě pomohl změnit zlepšit zemský svět

Zatím sen v současný den provází mnou aktuálně napořád

Na prameni žáby řádí - Hospodin zoufá
bezradně přihlíží expanzi zla

nic nedělá - stagnuje - bojí se trémy!

Mamba černá

20. února 2017 v 0:29 | Václav Kovalčík
Smrtící jed napotkání mamba černá útočí!
V Africe jižní hadi jsou svižní
Rychle a precizně zasáhnou cíl nádherní tvorové
fatálních osudů

Anakonda velká

19. února 2017 v 16:33 | Václav Kovalčík
dlouhý had má sílu sevřít
oběť živou přítomnou
ve vodě ve vodě plave nejvíc sebelíp

ráda se množící plodností vyniká
anakonda obrovská obývá džungli tajemný svět

Leguán ožil opět zas

18. února 2017 v 15:59 | Václav Kovalčík
leguán ožil opět zas
ještěr se dvořil
rozdával lásku - pacičkou hýbal

o misku svou opřel se drápky
hlavičkou pokynul přátelství věčné
nekonečné
leguán
leguán nádherný tvor

Fifleny a tablety

18. února 2017 v 15:58 | Václav Kovalčík
Anotace: Bojím se totiž o životy nás všech doma i ve světě. Jsou totiž různé výzkumy, které alarmují, že vývoj společnosti jest proti lidskému životu a přírodě!

Po ránu se mi vůbec nechce do ulic
když fifleny a tablety vládnou nám!

Ten fiflenózní stav
nemá
nemá
nemá rád zapadlé to vlastence!

Závislosti diagnózy režimu se jenom hodí
aby stádo otupělé přijímalo hnusný pakt!

Ten fiflenózní svět
ten fiflenózní stát
jenž likviduje tvrdou pěstí
věrnou lásku na Zemi!

Přátelé leguána

13. února 2017 v 19:20 | Václav Kovalčík
naštěstí obklopen přáteli svými
leguán
leguán tajemný drak

již není ještěr sám
zní večer sobotní
čilý ruch almanach

když moudrost přírody
hosté vždy oslaví

Adventní nálada

13. února 2017 v 19:14 | Václav Kovalčík
Milující Advent díků čtyři svíce posvátné
Koncert i charita vždy dobré uvítá
Čilý ruch sváteční
na Zemi zvěstuje Vánoční čas

Ojetiny v ČR

11. února 2017 v 13:30 | Václav Kovalčík
Ojetiny oblbiny znečišťují ovzduší!
Jsou kupovány ze zoufalství
aby se společnost jednoduše blýskla

když do kapsy děravé hluboko má a bude mít napořád
neboť si z nás dělá srandu západ dravý surový
na úpadku postavený
který nás zaprodal ach zaprodal!

Vypadají nevkusně montovny prohnilé prostředí hyzdící!
Tachometry falešné
tachometry podvodné na běžícím špásu!

Ojetiny oblbiny znečišťují tenhle stát
jenž vyspělým a soběstačným
kdysi dávno kdysi dávno byl!

Leguán v předjaří

8. února 2017 v 22:23 | Václav Kovalčík
V plné síle leguán
jehož elán barvou hýří
očekává jaro díků

Reaguje
když jsem přišel
se zájmem vnímá předjarní svět
který se teprve probouzí z letargie mrazivé

Leguán leguán báječně vypráví
má chuť velkou k jídlu svému přírodnímu
pod lampou svítící vyhřívá se moudrý ještěr
pohádkový dráček snů

Je vskutku se mnou velmi rád
nepřestává povídat příběh lásky životní

Trnucha

6. února 2017 v 15:36 | Václav Kovalčík
V Amazonce pod pískem maskuje se
vyčkává
přitom loví havěť drobnou

Šlápneme-li na trnuchu
jedový osten život náš ohrozí
dokonce usmrtí v zákeřných bolestech
utrpení!

Křovinář sametový

6. února 2017 v 15:35 | Václav Kovalčík
Agresivně útočný
když do lidských obydlí zamíří loviti
původně hlodavce

Setká-li se s člověkem
zaútočí s nevděkem
prudkým jedem smrtícím uštkne
oběť napotkání

Záludně maskuje existenci nevítanou
zato jest pochoutkou přímo delikátní
když opeče se maso hada na přírodním ohni
hořícím

Křovinář němý

6. února 2017 v 15:34 | Václav Kovalčík
V hlubokých pralesích skrývá se
vyčkává třeba i delší čas na kořist svou

Archív jedu smrtícího kdykoliv lze zakousnout
do oběti kolemjdoucí

Je postrachem tajemna v amazonské zóně života
i blízké smrti napotkání

Mamba zelená

6. února 2017 v 15:33 | Václav Kovalčík
V jižní Africe v korunách stromů výsostně šplhá
Po zdárném lovu jen tak odpočívá
vyčkává na další pouť
ten zelený mrštný plaz

Prudký jed však napoví
co dovoleno jest a bude
vždyť moudrý had má místo v houští
neopouští domov svůj

Období dešťů začíná nám!

6. února 2017 v 15:31 | Václav Kovalčík
Ozývá se vítr šum nejbližšího křoví sten
jenž promlouvá modlitbou

Pak-pak volá kap - nebe mráček nad scénou

Už je vidět svěží déšť
jenž Zemi mou vyprahlou navýsost oživí!

Maňásek

6. února 2017 v 15:30 | Václav Kovalčík
Maňásek maňáskuje vějíře nicoty
když máničkuje ve velkém maniak jeden ubohý!

Masíruje okolí teror mytí dnešních mozků!
Jednou se planeta promění v kostku - ta naše Zemička
osudem zkoušená!

Zpravodajské weby a sexistická doba

6. února 2017 v 15:29 | Václav Kovalčík
Zpravodajským webům mnohdy hrabe v sexistické době zlé
kde vládne nevěra - zákeřná pověra o hodných lidech
když peníze a mamon vládnoucí
hle společnost tonoucí v rizicích a nástrahách!

Tak zní krutá pravda svědectví
jež doutná parou k nebesům!

Laboratorní myška

6. února 2017 v 15:28 | Václav Kovalčík
jsem jak laboratorní myška
jež poučí se z planých chyb a nepatrných omylů!

nechci však hníti přežívat v zajetí běsnícím!

bílá myška - drobná spížka
hle výzva únik z jeskyní!