Leden 2017

O teorii zranitelné individuality

17. ledna 2017 v 18:23 | Václav Kovalčík
I když je jednotlivý občan součástí "nekonečné písečné duny," která se zdá býti nepřehlednou až chaotickou, tak je rovnou považován jako slabá jednotka, jež samotná těžko něco změní. K tomu je třeba nakumulovat ještě více jednotek, aby byl výsledný efekt daleko větší a přesvědčivý. Zejména sociální sítě jsou toho dokladem, dále pak umělecké weby, blogy, seznamovací portály apod.

K tomu se kumulují zákony proti lidem, které dennodenně ohrožují a decimují životy občanů. Právě ti mají prozatím důvěru v systém, jenž je kontroluje, šmíruje, a bude následně trestat!

Běžný občan je tedy bezvýznamným zrnkem písku, na něhož si může přesila jednoho dne dovolit agresí a nátlakem, anebo pohlcením! Jsem toho názoru, že zrnka písku těch, kdož to myslí s naší republikou i celým světem poctivě, svědomitě a vážně, by se měla automaticky sdružovat ve velkém. Zatím se tak výrazně neděje dle mého pohledu, zatím se tak děje ve směru totální destrukce lidské individuality a společnosti!

Zlo vítězí na internetu, dobro zažívá totální ústup, malebná planeta Země je na všech frontách decimována, ať už v lidské psychice, mezilidských vztazích a koneckonců i v okolním světě!

Jednotlivý občan se tedy zdá býti samostatnou bojující jednotkou, anebo samostatnou lodičkou, jež bývá ohrožena obrovskými "tsunami" životních nástrah a osudů. Individualita lidská se stává více a více zranitelnější, i když se říká známé rčení o síle jednotné společnosti v daném státě i ve světě.

Proto jsou nesmyslné politické procesy zejména v demokratickém (západním) světě! Právě zde jsou často potlačovány názory individuální, neboť se zdají býti nebezpečnými. Viděl jsem mnoho zahraničních dokumentů a svědeckých filmů, z nichž mě úplně zamrazilo!

Proč se stávají dennodenně zvěrstva v demokratických systémech na adresu nevinných lidí a jejich rodin? Proč dennodenně dochází ke zneužívání státní moci v systémech, které se v učebnicích pokládají za vyspělé?

Budou se aktéři a uživatelé sociálních sítí věšet na kandelábrech za svůj názor a nevinné příspěvky? Budou se věšet jednotliví blogeři, vědci a umělci s tradičními až pokrokovými názory? Nepřejme si zánik naší civilizace nemocí zvanou: MAFIE A BEZPRÁVÍ!

Chtějme dokonalý právní stát přizpůsobený současným potřebám a možnostem ve jménu dobra a všeobecného blaha občanské společnosti. Nechť se splní uvedený cíl ku prospěchu národů a států pozemského světa.

Václav Kovalčík

O smrti

17. ledna 2017 v 18:21 | Václav Kovalčík
O mrtvých vždy s úctou mluvme
Tajností náš obraz tuhne

Jaké je to vskutku být
své kroky k ráji zamířit?

Jednou přijde ortel shůry
aby vedl duši mou

Neznám předem smrti čas
ani nechci znáti
To bych musel cestovati

černou dírou vesmírnou