Prosinec 2016

Štědrý večer

24. prosince 2016 v 16:09 | Václav Kovalčík
Hody hody báječné - Vánoce jsou skutečné!
Pod stromečkem věčné dary od Ježíška štědrého!

Buďme hodní k sobě blízkým - koledy si zpívejme!
Tady a teď pospolu oslavujme svátek náš!

Štědrovečerní báseň

24. prosince 2016 v 16:07 | Václav Kovalčík
Štědrý večer přišel král
Spasitel nás uvítal
když rozdal dárky pod stromečkem
aby zhlédnul úsměv tváří - ať se lásce nejvíc daří
mezi lidmi navzájem

Pokoj dobro Boží kraj
obdařil nás moudrý taj
jenž sváteční tón zvěstuje

Vánoční projev 2016

22. prosince 2016 v 22:05 | Václav Kovalčík
Vážení lidé dobré vůle, nyní oslavujeme vánoční období 2016, které se zdá býti na první pohled bezstarostným, pestrým a ozdobným, ale pohleďme na dnešní uspěchanou a nebezpečnou dobu, v níž půjčky a úvěry na dárky beztrestně frčí!

Již uvedené neštěstí dlouhodobě pozoruji v našem národě, neboť mnoho občanů často končívá v exekucích! Lidé touží udělat svým dětem radost, intenzivně nakupují, českou ekonomiku roztáčejí, a to úplně na dluh!

Marně tak dohánějí západ, neboť se naše republika nachází v dosti nevýhodné pozici a postavení, navíc má zbytečně "svázané ruce," což škodí národnímu rozvoji, ať už morálnímu, či hospodářskému!

Jsem toho názoru, že dluhy všemožných typů znamenají otroctví a nesvobodu! Česká společnost se tedy pohybuje v lichvářském prostředí, i když jsme členy Evropské unie!

V dnešní době chybí opravdová symbolika Vánoc duchovního, anebo filozofického rozměru a nálady. Právě tradiční, morální a kulturní princip třeba vnést do povědomí našeho národa i okolního světa.

Vždycky jsem toužil po spravedlivé národní i mezinárodní době, která by do lidských myslí a životů vnesla vytouženou a splněnou naději. Kéž by se uvedená touha vyplnila, aby mohl československý národ svobodně dýchat a žít.

S přáním nádherných, báječných a požehnaných Vánoc 2016.

Václav Kovalčík

Hrozba školného

18. prosince 2016 v 21:57 | Václav Kovalčík
Anotace: Lidská důstojnost mi není cizí, nezapomínám! To, co v minulosti předkládaly tzv. pravicové politické strany, jest trapné a ponižující! Zde báseň na satirické téma.

Studente studente najdi si brigádku
postupně po krátku
o diplom přijdeš!

Studentko studentko najdi si brigádku
pořádnou bokovku v níž porno vítězí!

Studenti studentky nevěřte pravici
jež školné zavést chce!

O mrtvých vždy s úctou mluvme

16. prosince 2016 v 0:20 | Václav Kovalčík
Anotace: Epigram volných veršů o určité změně světa, která se zdá být na první pohled plná strachu a obav z neznáma.

Konec exit smrt světelná zář následné nebe aneb pozdní touha spasit svět
ale nelze ach nelze vše sečteno rovnou fuč teskný konec hřiven našich
hle přichází dimenze neznámá a tajemná
jež odkrývá svou drsnou tvář ale jen postupně
s opatrností napíná svědomí lidské
Co je však za čárou dnes přesně nevíme!

Sportovní citát

14. prosince 2016 v 15:30 | Václav Kovalčík
Své nezdary a neúspěchy beru sportovně, ale likvidaci našeho národa a jeho občanů zásadně odmítám a odsuzuji!

Vstup do „stejné řeky“ je možný a dokonce reálný!

10. prosince 2016 v 0:47 | Václav Kovalčík
S autorským právem je to dosti ošemetné, protože se může jednoduše stát, že zejména u krátkých literárních příspěvků může autor "vstoupit do stejné řeky," ať už úplně, anebo (skoro) přibližně, aniž by o tom věděl, či tušil.

Bohužel tyhle obavy hrozí zejména v umění poetickém, které je často pod palbou kritiky ohledně používání ustálených výrazů, klišé a dalších kombinací uplatňovaných třeba na druhém konci naší republiky, či celého světa.

Také v akademickém a běžném prostředí mě zaráží jakýsi zákaz "automatického" přejímání myšlenek a názorů, což odporuje svobodě slova a projevu. Bohužel nám vládne totalita jakési skryté nesvobody, jež stále víc a víc sílí! Nikdo si to neuvědomuje, i když se v praxi objevují často nesmyslné spory a soudy o původu a obsahu autorského díla!

Jsem toho názoru, že písemný a slovní projev patří všem lidem našeho národa i celého světa. Křesťané by řekli, že nám myšlenky a výtvory, ať už vědecké, či umělecké, byly dány shůry, a to záhadným vnuknutím od samotného Boha. Jsem toho názoru, že jsou původem nekonečného vesmíru - nekonečného Stvoření.

Na tom stojí historie tvůrčí a přejímací, neboť se v internetovém světě šíří mnohem intenzivněji odkazy našich předků, ale i současných osobností. Bez sdílení a tvůrčího navazování bychom tady nebyli, neboť bychom úplně zakrněli a zbytečně odumřeli.

Vstup do "stejné řeky" je možný a dokonce reálný. Přibližný vstup "do stejné řeky" též. Liší se tedy limitou matematické a společenské funkce, dále pak dobově poukazuje na předchozí, současné a budoucí objevy a záznamy ohledně autorství.

To vše působí dynamicky vzájemnou návazností a konstelací. Objev u moře může býti zároveň objeven třeba i v samotném vnitrozemí, totéž platí v nekonečném vesmíru dálných civilizací. Také naše DNA se neustále vyvíjí "pod tlakem a palbou" okolního prostředí!

Václav Kovalčík

Adventní

9. prosince 2016 v 0:17 | Václav Kovalčík
V adventu když hoří svíce
světlo šíří sebevíce
do náruče múzy díku
od prvního okamžiku

Varhanní skladbičky - romance písničky
dokážou povzbudit chrámový svět

Posluchači diváci
nejsou žádní bubáci!

Ratolestmi chtějí býti
nenechat se odraditi
Tak žijme v duchu svátečním

Apatií drsný spád

2. prosince 2016 v 19:29 | Václav Kovalčík
Lhostejným pohledem
na scestí dojedem

Strach na scéně
sužuje denně
všechen náš lid

Ulice rušné = období krušné
před ničím se nezastaví apatií drsný spád!

Pauza na Marsu

1. prosince 2016 v 16:24 | Václav Kovalčík
Dej si pauzu alespoň na Marsu! Agent jasně hovoří!
UFO však vyčkává na soudný den!

Dej si pauzu alespoň na Marsu
objevuj vesmír daleký svět
v němž tajemství se nachází!