Listopad 2016

Adventní čas s leguánem

28. listopadu 2016 v 22:11 | Václav Kovalčík
Moudrý ještěr slaví svátek
adventu se zalíbil

Leguán pod světlem hlavičkou kýval
otevřel tlamičku
vyplázl jazýček - na mě se podíval báječný tvor
nádherný tvor

A já radost velkou měl
že jsem k němu opět šel
abych poznal živý svět

Reklamy

28. listopadu 2016 v 17:33 | Václav Kovalčík
Anotace: Musejí být poutavé a zajímavé, musejí oslovit diváky a posluchače. Z televizí a rádií bych reklamy přemístil rovnou na sociální sítě, aby se uvolnil prostor pro zhlédnutí filmů, dokumentů a dalších pořadů. Pro ty nejdokonalejší reklamy by hlasovala veřejnost, která by umožnila jejich návrat do užších "vítězných pozic" za daného období. Kéž by to tak mohlo fungovat - bylo by skutečně lépe v mediální sféře.

Mám jiný názor na reklamy
Většina z nich pouhý šunt!

Představy vskutku mám
ty se mi vybaví třeba i ke hvězdám

Mám vlastní názor na reklamy
aby mohly žíti v nás

Další svět

26. listopadu 2016 v 19:33 | Václav Kovalčík
Věřím, že další svět posmrtného života bude lepším a dokonalejším.
Přesto je mi líto nádherné planety Země,
kterou jednoho neznámého dne zcela opustíme.

Nechtějme býti zdecimovanou zemí!

26. listopadu 2016 v 18:33 | Václav Kovalčík
Budoucnost lidských životů v našem národě není růžová, i když jsme v Evropské unii, tak nám tady vládne mafie bezohledných vymahačů, na něž současné právo a spravedlnost nestačí!

Do nenávratných dluhových pastí většinou padají nevinní lidé, i když vedou zodpovědný občanský život. Dále pak často vznikají exekuce z dluhů nezletilých!

Také se v naší zemi hraje o "strategické" nemovitosti občanů, aktuálně o majetky nás všech! Stačí jedna opomenutá platba, a už se to veze rovnou do záhuby!

Převládající hyenismus, ničení krajiny životního prostoru, bezohledné vysávání účtů českých domácností, likvidace dětí a mladých lidí - to všechno se děje v bezpráví současného režimu! Likvidována je rovněž střední a starší generace v našem národě!

Astronomicky "vycucané" dluhy českých domácností, přibývající nenasytné exekuce, mafiánské praktiky vymahačů, podvodné insolvence a zástavy nemovitostí, převládající nezájem o podpůrné řešení tíživé situace obyčejných lidí, kteří do toho spadli. To vše na dennodenním pořádku podkopává a ničí životy českých občanů!

Chtěl bych rovněž upozornit na nešvary kolem drobných živností, kdy poctivý živnostník zkrachuje, protože nedostal zaplaceno za svou práci a službu! Nikdo se jej nezastane, protože je považován rovnou za "slabomyslného" zkrachovalce!

Jsem toho názoru, že naše země se musí společně bránit proti pochybným firmám, proti pochybným zákonům, proti lhostejnosti ze strany českých úřadů. A proto vyslovme jasné ne likvidaci generací našeho národa. Nechtějme býti zdecimovanou zemí!

Václav Kovalčík

Kyselý ocet

25. listopadu 2016 v 17:14 | Václav Kovalčík
dokáže zázraky v báječné kuchyni
také v úklidu nalézá místo své

někdy padne sympatie
jindy zbývá apatie
kyselý ocet životem provází

ve vztazích mnohdy ach citelně ranící
odpudí
odradí osoby randící
kyselý ocet znamená zklamání

Poroba

24. listopadu 2016 v 14:40 | Václav Kovalčík
tamti nahoře ti se mají
chudými vždy pohrdají
nezávidím
jenom vidím
nepořádek v našem státě!

chtěl bych zlepšit dnešní dobu
stále vnímám nesvobodu
vzpamatuj se národe
utápíš se v porobě - zaprodal jsi duši svou!

Dobrovolná činnost

23. listopadu 2016 v 13:40 | Václav Kovalčík
Dobrovolná činnost pro bližní?
Tu vám uzná snad jen Bůh!

V dnešním světě krutých daní
necení se povolání
mezilidských pomocí!

Přehlíženo dobro jest
a bude vládnout tvrdá pěst
bezohledných soudů zlých!

Dílo zkázy

19. listopadu 2016 v 14:29 | Václav Kovalčík
Anotace: Krátký epigram volných veršů.

Na shnilých základech přestaňme stavět!
Dřevokazná houbička dokonala dílo zkázy!
Teď zbývají naše oči pro žalostný smutek pláč!

Byrokracie

18. listopadu 2016 v 15:52 | Václav Kovalčík
Ouředníčku ouředníčku
stěžuješ si na krychličku
nesmyslných zákonů!

Bebíčko tě tuze bolí
byrokrati mnohé stojí!

Ouředníčku ouředníčku
stěžuješ si na kuličku
novodobých přeludů!

Ponížení vlaje nám
a bude hůře povídám!

17. listopad 2016

17. listopadu 2016 v 15:24 | Václav Kovalčík
Anotace: Volné verše aktuálně sváteční, nezávislé na literárních dogmatech. Paměti tak čerpají ze života současného.

Vánoční kaktus již spěchal s kvetením nádherným
Oslavy tak vytvořily symbol naší státnosti

Jest temný čas kratších a kratších dnů
a tak mrholí - pod mrakem se nacházíme
anebo raději zůstáváme v domovech svých

Někde se demonstruje - vždy rozdílné názory
proti sobě stojící

Toť 17. listopad 2016
i když deštivý a ponurý

Letem kvetem

16. listopadu 2016 v 11:46 | Václav Kovalčík
Letem kvetem celým světem
Pohled shůry velkolepý
láme dnešní století

Letem kvetem horkým létem
poznáváme dálné kraje
v nichž tajemno se objeví

Kolemjdoucí

15. listopadu 2016 v 14:02 | Václav Kovalčík
Kolemjdoucí ten se diví
nedostatky stále vidí
i když země zápasící
s existencí svou!

Kolemjdoucí mívá oči
nachází se v kolotoči
nesmyslných přehmatů!

Hraje se o život našeho národa
není to pohoda
v ústraní býti!

Přivítal mě leguán!

14. listopadu 2016 v 16:20 | Václav Kovalčík
Přivítal mě ještěr tropů
Přivítal mě leguán
jenž pod lampou se vyhřívá

Občas mrkne očičkama
asi chce už spát
V těch našich končinách nemá to snadné
nádherný ještěr tropický drak

Potřebuje teplo svit
aby mohl potěšit všechny lidi dobré vůle

Retro

13. listopadu 2016 v 23:40 | Václav Kovalčík
Již nejsi - totálně propadáš!
Zbývá ti retro aneb schránka kdesi v ústraní!

Zapomnění nastává - bezohledný systém bludy káže
v marasmu se utápí!
Je jako Titanik na cestě smrtící!

Svatomartinská husa

12. listopadu 2016 v 15:45 | Václav Kovalčík
Je mi líto svatomartinské husy
která se právě ocitla na pekáči!

Ach ten statný krásný tvor zasloužil si vpravdě žít!
Pozdě již pozdě smutní jsme
pláčeme
nad nevinným osudem!

Ztracená budoucnost

8. listopadu 2016 v 14:44 | Václav Kovalčík
Omylem mobilem marníme totálně životy své
Ničení darů - hromady svárů
Naše vlast trpící podrazů sten

Hodiny bijící obavy šířící
co přijde v budoucnu - nastane stáří ukrutné nám
Budeme ztraceni v nejistém světě?

Volební preference

8. listopadu 2016 v 14:43 | Václav Kovalčík
Anotace: Tvrdě odsuzuji již uvedené vydírání v politické a mediální sféře!

Strach z volebních preferencí dlouhodobě vydírá českou zem, a to na objednávku zaprodaných médií!

Charakter mocných

5. listopadu 2016 v 19:30 | Václav Kovalčík
Anotace: Ze světa politiky v osudových (krizových) okamžicích.

Dobový neklid a nejistota teprve prověří charakter mocných, a to jasným a důkladným způsobem.

Fenomén fotografování doma i ve světě

4. listopadu 2016 v 21:25 | Václav Kovalčík
Fotografování se stalo celonárodním až celosvětovým koníčkem, ale často dochází ke kritice na adresu fotografů, kteří prý zahlcují virtuální prostor tzv. nepovedenými amatérskými snímky. Jsem toho názoru, že se nesmí shazovat "obyčejná" tvorba ze života, neboť tenhle krásný svět v sobě skrývá bohaté možnosti v duchu tvůrčí fantazie.

Bohužel ve virtuálním světě panují nepřátelské tendence zejména vůči již zmíněným "obyčejným" snímkům ze života. Dobré úmysly tak bývají mnohdy pošlapávány a totálně ostrakizovány, dále pak snižovány a trestány špatným hodnocením! Jsou totiž považovány za "novodobý" spam!

Také pokroková tvorba si často vytrpí své! Průkopníci to vlastně mají těžké, neboť se stává, že vyfotí nádherný snímek, anebo jej rovnou upraví v počítačovém programu, aby působil třeba supermoderně. Ten se bohužel dostává do dravých a nenávistných spárů tzv. dogmatiků, kteří prostě neuznávají alternativy v oblasti fotografického umění doma i ve světě!

Fotografické umění prospívá společnosti, ale musí býti v dobrých rukou, musí fungovat v tolerantní sféře. To se však často neděje, neboť bývají "elitní" fotografové úplně rozhádání! Chovají se jako žáby na prameni, nepustí skoro nikoho do svých řad, jen útočí, šikanují a napadají "okolní svět!"

Věřím, že fotografické umění může pomoci lidem v prohlubování jejich tvůrčí fantazie, neboť učí estetice a schopnosti mít vlastní názor. Nechť nadále podporuje kreativitu, co se týče "putování" různými žánry, ať už původními, anebo těmi novějšími.

Jistě sjednotí lidské generace, ale to musí existovat již zmíněná podpora kreativity a vzájemná tolerance v duchu tvůrčí fantazie a přátelství k darům malebné přírody.

Poznámka: Zakázat se musejí fotografie, které jsou nástrojem trestné činnosti doma i ve světě. Právě ty nemají ve slušné společnosti co pohledávat.

Václav Kovalčík

Deštivý listopad

2. listopadu 2016 v 15:21 | Václav Kovalčík
Kap-kap listopad
přináší vláhu poctivý déšť

Noci jedí koláč dnů
Slunce svit nám ubývá
jen na chvíli se objeví

Kap-kap listopad
přináší vláhu nebeský dar
jenž občerstvuje rodnou zem