Říjen 2016

Bankrot

31. října 2016 v 11:00 | Václav Kovalčík
Anotace: Krátký literární útvar o jednom z extrémů podnikání.

Bankrot v oblasti podnikání prý považuje veřejnost za samozřejmý a oprávněný!
To pak zkuste vysvětlit mafii a tvrdým vymahačům!

V zajetí justice

30. října 2016 v 16:44 | Václav Kovalčík
Anotace: Krátký literární útvar popisující žalostnou situaci v našem národě. Již dávno měla být exemplárně potrestána justiční mafie!

I běžný člověk se může dostat do zajetí justice!
To je v našem státě celkem možné a vysoce pravděpodobné!

Výcvaky

30. října 2016 v 16:42 | Václav Kovalčík
Anotace: Tenhle nádherný svět si nezaslouží zášť a nenávist! I některé "výcvaky" mohou předběhnout dobu v oblasti vědy a umění.

K:Tohle jsou totální výcvaky!
F: A ty seš výcvak největšího kalibru!
(K: Kritik, F: Fotograf)

28. říjen

28. října 2016 v 21:36 | Václav Kovalčík
Anotace: Nelíbí se mi mediální vyzdvihování lidské hlouposti!

kavárna nadává
sluníčka manipulují
jsou sprostá a neslušná
neumějí diskutovat - neumějí přemýšlet
vymyté mozky totálně mají

odkazy našich moudrých předků - ty jsou úplně mimo ve víru dravosti
ve víru bezohlednosti

v zajetí bolesti národ se nachází
taková je zrádná doba plná krutých podrazů

Konkurence a nekalé praktiky

25. října 2016 v 23:59 | Václav Kovalčík
Důležité je, jak nám vštěpovali rodiče, co člověk skutečně umí. Dnes je sice "komplikovaná" doba - někdy se daří, jindy zas nedaří, jak u koho a u čeho. Lidé si vzájemně konkurují, ale mnohdy se konkurence snadno mění v závist a nenávist s úmyslem poškodit a pošpinit bližního svého jakýmkoliv způsobem!

Profesní prostředí se tak stává nezdravě dravé, až příliš posedlé "všeobecným démonem" ohledně zabrání a obsazení co největšího prostoru za každou cenu! Chtěl jsem upozornit, že se v dnešním režimu používají velmi často nečestné praktiky vůči těm poctivým, kteří jsou "nežádoucí!"

To se negativně projevuje v oblastech tvůrčích a mezilidských vztazích! Každý, kdož je zaměstnán, anebo podniká, se chce nějak uživit. Tím nechci obhajovat ty, kdož vedou vůči svému okolí nečestné praktiky!

Jsem toho mínění, že za poctivou a užitečnou práci musí být poctivá odměna. Režim zastrašování "nepohodlné" konkurence nepřipadá v lidské společnosti v úvahu!

V popředí hodnot každého lidského života musí být slušnost a poctivost. Na smetišti dějin musejí skončit nekalé praktiky, jež se vůbec nedají nazvat konkurencí. Pak bude společnost prosperovat morálně i hospodářsky zároveň, a to bez dluhů. Jde to jasnou, přehlednou, pro společnost našeho státu užitečnou legislativou bez nesmyslných paskvilů.

Václav Kovalčík

Názory

24. října 2016 v 18:06 | Václav Kovalčík
Anotace: Nejen ve světě umění, ale i v běžném životě každého z nás.

Názory lidí musejí být uznaným a uznávaným žánrem.

Duchovno si pomáhá, ale i konkuruje!

22. října 2016 v 9:55 | Václav Kovalčík
Duchovno je rozděleno do příznivých i nepříznivých směrů. Zároveň si některé pro společnost užitečné směry pomáhají, tvoří tak vzájemnou Ekumenu. Přesto zde panuje jakási soutěživost, co se týče získávání a oslovování členů "ve víru" dravé společnosti. Kam tímhle směřuji?

Dlouhodobě pozoruji četné zápasy v duchovním světě, a to zejména mezi křesťanskými církvemi a "zatracenými" směry, které nabízejí snadné výklady budoucnosti, dále pak výklady minulých životů, osobnostní profily, léčení duševních i fyzických neduhů a mnoho dalších služeb.

Když sleduji pořady o věštění, tak jsou si věštci a kartáři přímo jistí ve svých "výkladech a viděních." A tak mnoho lidí provolá hodně peněz, protože je zajímá budoucí směřování nejen vlastních osudů, karma a očistné rituály!

Křesťanství dlouhodobě stojí proti těmto směrům, považuje je za projevy satana, které pak vedou člověka na scestí! Do spárů zla se dostávají nejen klienti věšteckých pořadů, ale i samotní "mágové!" Vůbec si to neuvědomují, neboť jsou na první pohled přesvědčeni o dobrém konání, jež podle křesťanského učení míří rovnou do pekel!

Přesto tyto směry žijí vedle sebe, "na první pohled" se nevraždí, ale konkurují si, čímž připomínají firmy, ať už prosperující, anebo v úpadku. Kde se vzaly tyto rozmanité výklady celého světa a souvisejících odkazů? Je duchovní spektrum šachovnicí života? Existuje něco po nás, existovalo něco dávno před námi? Jsou již zmíněné věštecké pořady cestou zániku naší duše?

Podle křesťanské víry ano, ale podle "byznysu s lidskými osudy" prý nikoliv. Křesťanství tak varuje proti těmto "divným" úkonům, neboť na světě dochází k posednutí lidí nečistými duchy (démony), což se řeší exorcismem (vymítáním), pokud vůbec nepomáhá psychiatrické léčení!

Václav Kovalčík

Rostoucí ekonomika musí sloužit českému národu

21. října 2016 v 12:42 | Václav Kovalčík
Zadlužená ekonomika zázračně roste, investice se rozmáhají, otrokářské montovny na běžícím pásu, k tomu ničení naší přírody podle scénáře smrti! Nenasytnost roste, zakázek rapidně přibývá, nezaměstnanost nízká, přesto ještě dosti vysoká!

Najednou by se pochybným strukturám hodilo víc a víc zaměstnanců, kterých si za předchozí období světové krize vůbec nevážily, vyhazovaly je ve velkém rovnou na Úřad práce! Lehko se zapomíná, jak se dříve zametalo s lidmi, dále se zametalo s invalidními důchodci, jimž se hromadně odebíraly invalidní důchody!

Čeští občané jsou tedy v období prosperity považováni za "líné tvory," tak firmy raději nabírají lidi ze zahraničí, aby se zejména v technických oborech zaučili. Sice jsem pro rozvoj vědy a techniky, ale to vše musí být v souladu s přírodou, kterou nelze drancovat! Je třeba dát patřičný prostor těm, kdož mají zájem pracovat. Různé směry vzdělání musejí žít pospolu (exaktní i humanitní), a to úplně bez předsudků.

Zároveň jsem pro solidaritu vůči skutečně nemocným občanům. Ta musí existovat nadále, nelze ji úplně "vymazat z mapy!" Rostoucí ekonomika musí být skutečně pro celý národ, nikoliv pro úzkou skupinu "ještě rovnějších" oligarchů!

A proto vložme do ní čisté svědomí, na které se mnohdy "záměrně" zapomíná. Taktéž jsem za řádné splácení (snižování) státního dluhu. Nesouhlasím se zákeřnými praktikami Evropské unie, z níž je třeba co nejdříve vystoupit.

Václav Kovalčík

Nový roček

17. října 2016 v 15:41 | Václav Kovalčík
Nový roček krůček dál
nechť směřujeme k planetám
kde život může jednou býti
Nenech se lide odraditi
Bádej rovnou k výšinám
vesmírného zázraku

„Deprese“ kolem voleb

14. října 2016 v 10:51 | Václav Kovalčík
Předvolební, volební a povolební období přináší depresi právě těm, kdož nekandidují, anebo vůbec nechodí k volbám. Zejména povolební depresi mají poražení slušní kandidáti ať už ze zákulisní předepsané a plánované zrady z dílny vedení politických stran!

A tak si společnost dlouhodobě stěžuje, že vůbec nejsou charakterní lidi v oblasti politické, nýbrž zlatokopové a prospěcháři za každou cenu! K tomu velmi nízká volební účast svědčí o úpadku a agonii okleštěného národa!

Jak z toho máme jít ven? Možná učinit všechna volební klání povinná. Pro pracující lidi stanovit zákonnou dovolenou v době trvání voleb, aby mohli v klidu a pohodě odevzdat svůj hlas. K lékařům, hasičům, policistům apod. by měla být přinesena volební schránka, aby v případě služby mohli v klidu a pohodě odvolit.

Jistě by byly výsledky voleb daleko objektivnější než ty předchozí. Také nesmí docházet k blokování užitečných, je třeba též připravovat mladé lidi k morální a politické zodpovědnosti vůči našemu národu.

Václav Kovalčík

Smažený sýr

13. října 2016 v 18:58 | Václav Kovalčík
Smažený sýr - nabízí mír
Spletité jsou zemské sféry

Všude samé konflikty
jež potřebují řešení

Chutí přímou - chutí lahodnou
nechť zachráněn jest tvůrčí duch
vytoužených zázraků

Kalamáry opět jsou

13. října 2016 v 18:57 | Václav Kovalčík
Po dlouhé době
zjistil jsem sobě
že kalamáry budu jíst

Jsou totiž zdravé chutné
a výživné
neboť mají mořský zvuk

Rejnoci již nepláčou
radují se z darů milých
z dílny štědré přírody

Přívětivý nastal čas
romantických příběhů

Tak dobrou chuť všem milovníkům
mořských plodů báječných
mořských plodů výtečných

Epitaf tvůrčí

13. října 2016 v 18:56 | Václav Kovalčík
Tak trochu se zamysli
co nového vymyslíš
vlastenče věrný kritikou zmítaný
kritikou soužený

Jedině po smrti dočkáš se odezvy
slávy věčné nekonečné až navěky až navěky
ve jménu přírody
která umí kompozice nádherné
kompozice báječné

Nechť raduje se vesmír svět
věrným krásám napohled!
Tak funguje tvůrčí Duch