Září 2016

Současné školství nesmí trpět předsudky!

27. září 2016 v 19:11 | Václav Kovalčík
V oblasti školství a mezilidských vztahů je něco zanedbáno. Řeč je tedy o tom, jak se staví současný kapitalismus k různým oborům, ať už učebním, anebo s maturitou atd.

Dnešní děti jsou vychovávány proti řemeslné činnosti jako takové, jsou většinou "za každou cenu" nuceny, aby šly na obor s maturitou, poté na univerzitu. V české společnosti se vytvořilo averzní podhoubí nejen vůči řemeslům, ale též vůči humanitním a estetickým vědám.

Z médií a diskusí se dovídám, že Česká republika potřebuje technicky zručné a exaktní lidi do rychlo stavěných montoven. Co se týče lékařů, tak mnozí odcházejí raději do ciziny, proto jsou odsuzováni veřejností, která by je nejraději viděla ordinovat v naší zemi.

Jsem toho názoru, že se české školství fašizuje, stejně tak pracovní trh. Jsou to vlastně dvě spojité "hydraulické" nádoby, jež se vzájemně ovlivňují. Důvod, proč lidé netíhnou k řemeslu, je obava z neúspěchů vlastních potomků, vždyť se všude hovoří, jak je terciární a kvarterní systém velmi důležitý, ale často chybí základ s názvem poctivá řemeslná práce.

Rodiče dětí se právem obávají, nelze jim to vyčítat, neboť jsme rozkradenou republikou pro společnost s likvidačním kapitalismem, jenž nemilosrdně ničí lidské životy! Také lidé postižení a dlouhodobě nemocní zažívají hotové peklo! Opět tu máme lži, polopravdy a předsudky vůči nim!

Společnost doplácí na svou nenávist a předsudky ohledně četných zaměstnání. Již uvedenou problematiku by vyřešily motivační platy a motivační pracovní podmínky, k tomu se musejí změnit ceny bydlení, aby bylo přístupné - stejně tak zboží a dalších služeb.

Společnosti se nesmí hnusit řemeslná práce, stejně tak estetické a humanitní vědy. Prostě se jí nesmí hnusit jakýkoliv poctivý obor lidské činnosti, ať už je exaktní, anebo humanitní. Společnost po Sametu tak doplatila na svou hloupost a nenávist, když předala klíče rádoby politikům a oligarchům, kteří rozkradli tuto zem!

Náprava situace se zdá být nemožná, ale přece jen existuje - je v nás. Nesmíme si nechat líbit řádění "hnusného kapitalismu," a proto je třeba vyslovit jasné ne tomuto zhoubnému systému, dokud je ještě čas.

Václav Kovalčík

O teorii celkového systému a významu našeho žití

26. září 2016 v 19:07 | Václav Kovalčík
Naše životy se nacházejí na rozlehlé šachovnici. Nad ní je informační "éter." Každý má svůj životní prostor, z něhož jsme postupně posouváni až do úplného zapomnění. Zároveň máme šanci prezentovat své dílo, vlastní práci, dokud nás nevyšachuje někdo jiný.

Jak ubíhá život, tak ustupujeme, ustupujeme a zase ustupujeme, i když si to mnohdy neuvědomujeme. Jsme prostě nahraditelní, i když si to nepřejeme, anebo je nám to úplně jedno. Naše životní výsledky zůstávají " v éteru," dokud je nenahradí o mnoho zajímavější, užitečnější a aktuálnější pohledy a názory.

V pomyslném archívu můžeme být déle slavní - tím se náš význam posouvá dokonce do myšlenek lidí současných a budoucích. Jsme nadále populární, dokud nás do rohu nedostane někdo jiný - významnější.

V šachovnici života ustupujeme, i když vlastně nechceme, zároveň dáváme prostor dalším adeptům, aby se předvedli. Přesto se stává, že se musíme v současnosti a budoucnosti více vzdělávat, neboť množství znalostí a vědomostí narůstá v již zmíněném " éteru."

Nezbývá nám nic jiného než pečlivě vybírat, co jest skutečně důležité pro naše pochopení dané záležitosti. Někdy se stane nehoda z nevědomosti, která je způsobena nejen naším pochybením, opomenutím, ale zejména zahlcením celkového systému veškerými poznatky, ať už jsou potřebné, či nepotřebné.

Ještě panuje teorie, že naše poznatky, celý tenhle svět, daleký vesmír a všechno možné jsou předem dané - existují, ale my je postupně odkrýváme. Jde to pomalu, musíme přemýšlet, nechat přírodu mluvit, případně Stvořitele, aby nám vnuknul současnou i budoucí záchranu. Někdy nás nutí, abychom se dívali do minulosti, a z ní se poučili - ze svých chyb a omylů.

Co z toho si jenom odnést? Jsme sice nahraditelní na uvedené šachovnici, ale máme své myšlenky a poslání. Jsou v dalekém vesmíru, anebo rovnou z dílny Stvořitele. Existují před námi, a my je teprve objevujeme, což vyjadřuje ctnost k věčnému systému, který není pozadu, jak si často myslíme, nýbrž daleko před námi, i když pamatuje a obsahuje celou svou historii. Je knihovnou úplně všeho.

Václav Kovalčík

Europa

24. září 2016 v 20:54 | Václav Kovalčík
Rozlehlý oceán zázraky nabízí
na tajemné Europě
která jest úžasná
když pod povrchem něco skrývá

Jupiterův měsíc záhady vždy mívá
aktuálně napořád

Hle možný život v tamější sféře
který jest ve hře pro naše poznání

Kéž bychom nalezli vytoužený
nový ráj dalekého vesmíru

Divadlo Europy zahraje možné
zahraje nemožné přírodě blíž

Teror

19. září 2016 v 19:29 | Václav Kovalčík
Podporován krutý mord
na adresu nevinných!

Mocní se schovají
do bunkrů luxusních!

A co lidé obyčejní?
Ti to jenom odnesou!

Politika prohnilá
jest a bude nemilá!

Zákeřné vztahy drancují svět!

Nedělní vzpomínka

18. září 2016 v 9:58 | Václav Kovalčík
Vzpomíná zesnulé žalostná neděle
ve smutném pláči
Vodopád slzavý cestami kráčí

Kéž bychom přežili a žili dále
v postmoderním věku stále

Mé přání jest a bude nejbližší
vám všem

Nechť ozdobí se celá zem
vírou láskou nadějí

Lavička

16. září 2016 v 19:19 | Václav Kovalčík
V parku se nachází - dodává klid
příjemnou pohodu

Pro dobré lidi - každý to vidí
Ubíhá čas
který jest v nás
když odpočinek nalézáme
v romantickém objetí

Tak zase příště - lavička prožívá
dějiny své na skvělém místě

Pomáhá vždy a bude
ambasádou nejbližší

Opačné extrémy v ženském světě

8. září 2016 v 18:17 | Václav Kovalčík
Z médií se dovídám, jak je v muslimských zemích se ženami špatně zacházeno. Jsou považovány za méněcenné, musejí držet ústa a krok. Žijí v diktatuře fanatického islámu, v naprosté nesvobodě a neustálém nebezpečí, co se týče drobných prohřešků, které jsou krutě trestány.

Tomu se neříká svoboda, ale utrpení! Přesto se většina muslimských žen bojí ozvat, bojí se bojovat za svá práva, a tak to dopadá. Životy tamních žen jsou úplně promarněny! Často nedosáhnou ani na vzdělání! To jest první extrém, jenž sužuje ženskou bytost jako takovou. Dále musejí být zahalené, když jdou ven, anebo se koupat v moři! Jak absurdní a ponižující!

Opačný extrém se týká absolutní svobody a nezávislosti, což je opět zneužíváno. Často slečny a ženy "v ještě demokratických" zemích mají dosti vysoké požadavky na své partnery. Dokážou s nimi neeticky manipulovat, bývají nevěrné vůči nim. To vše úplně beztrestně!

Zato tablety se jenom hemží v "demokratickém" světě, a tak se stává, že uvedené ženské pohlaví přestává vnímat reálný svět. V ulicích měst a obcí se mnohdy slečny a ženy vyzývavě oblékají, čímž připomínají prostitutky!

Zároveň hledají bohatého "prince na bílém koni," aby mohly žít úplně bezstarostně v obrovském přepychu! A proto shazují chudé a moudré muže, chtějí pouze bohaté zázemí, spekulují! Tomu se neříká opravdová láska v časech dobrých i zlých!

Do prvního extrému vstoupí evropská žena, která vůbec netuší, co obnáší žít v islámské zemi. Líbí se jí muslimský muž sice na první pohled, ale jakmile se octne v jeho domovině, nastává hotové peklo! A tak lituje svého rozhodnutí, chce se vrátit domů, jenže nemůže. Lituje, že si nevzala toho českého občana, kterého "kdysi" odmítla kvůli jeho chudobě, moudrosti a obětavosti!

Pak bych chtěl zmínit další odstavec ohledně ženského postoje k partnerům v evropských zemích. Evropská žena touží po zázemí za každou cenu, stejně tak české ženy neopovrhnou nabídnutým bohatstvím! Chudoba se jim přímo hnusí, obětavost též, raději vstupují do manželství s ukrutnými tyrany. A tak jest domácí násilí na denním pořádku, trpí žena, trpí děti. K tomu hazardní hry, následně pak exekuce, vězení!

Na závěr bych chtěl napsat, že se slušnost v mezilidských vztazích nevyplácí - viz znění a postoje na různých seznamkách. Stačí jen nahlédnout, poté zhodnotit chování společnosti. Muži, kteří mají srdce, nemají na první dojem místo v srdcích slečen, i když se mohou "postavit třeba na hlavu." Ani si neškrtnou v téhle sexistické době! Single lidé zůstanou nadále nešťastnými, neboť se "špatně narodili." A proto je třeba zbavit českou a evropskou společnost totálního marasmu. Možná je řešením čas, který je dle známého rčení nejlepším lékařem, ale pak bude většinou pozdě, vždyť naše civilizace vymírá vinou nezdravých nálad a postojů ve společnosti, hlavně pak vinou současného režimu a jeho kolaborantů! Dle mého názoru je právě nejlepší zlatý střed mezi uvedenými ženskými extrémy.

Václav Kovalčík

Netýkavka

6. září 2016 v 19:23 | Václav Kovalčík
Netknutá rostoucí - nádherně kvetoucí
z radosti líbezná

Na zahradě tam je blaze
stačí jenom navštívit

Netýkavko netýkavko
poznej milý lásky svět

Květ po květu nasazuješ
a přitom si popěvuješ
píseň hezkou tónům zdar

Nechť rozezní symfonie tajuplné přírody
Nechť rozezní symfonie vytoužené svobody