Duben 2016

Za obnovení Československa

30. dubna 2016 v 16:46 | Václav Kovalčík
Anotace: Každý z nás by si jistě přál skvělou budoucnost nejen vlastní, ale i společného státu.

Nesl křížek nepochopen
na národním mejdanu
na stará kolena táhnoucí břemena
českého státu
jenž propadl se v bahně svém!

To chce změnu velkolepou
zaperliti opět zas
To chce změnu navždy míti
federaci sjednotiti

Kdo se jen přidá pro domov můj
pro domov náš?

Příběh bez názvu

28. dubna 2016 v 19:43 | Václav Kovalčík
Byl jednou jeden divný kouzelník. Již dlouhou dobu čaruje podivuhodný a zázračný svět nekonečné fantazie. Má bílé rukavičky a pochromané prsty. Nyní čaruje, čaruje a zase čaruje.

Objevují se barevné pastelky znamenající tvůrčí svět. Právě ty se ocitají na startu veškerého dění. Připomínají dostihové koně, kteří se zúčastní závodu vytrvalosti. A tak začíná naše divná fantazie.

Dostali jsme se až ke Svatému Valentýnovi. Na nebi se vznáší červené srdce, na němž je napsáno: "Miluji Tě." Míří rovnou do vesmíru, aby si splnilo svůj sen, jenže umírá ve vyšších vrstvách atmosféry naprostým opotřebováním!

V tu chvíli se mu zjevuje jarní les, jenž se čerstvě zelená. Opadané listí na zemi tak tvoří podmínky pro další rozmanitý život. Na nebi a v širé dáli jest světlo připomínající naději na lepší dny.

Teprve teď si tvůrčí kouzelník v bílých rukavičkách s pochromanými prsty uvědomuje, co skutečně zasel, následně sklidil.

Václav Kovalčík

Lichvářství posvěcené zákony a režimem

27. dubna 2016 v 19:46 | Václav Kovalčík
Dennodenně čtu zprávy o předlužených lidech, kteří se do zoufalé situace dostali ne vlastní vinou. Následkem exekucí a obchodů s dlužními úpisy tak přišli o své zázemí, dalo by se říci o svůj domov a existenci! Stačí jen neuhrazená "zapomenutá" částka, a už se to veze rovnou k závažným problémům!

Existují však nezaměstnaní lidé, kteří jsou odkázáni na skromnou (dočasnou) podporu podobající se almužně. Právě ti si půjčují peníze, aby jim bylo alespoň na chvíli lépe. Bohužel si půjčují od lichvářů, na což existenčně doplácejí, neboť se ocitnou v nenávratných astronomických dluzích! Situaci ještě zhorší "vymyšlené" pokuty, penále, již zmíněné obchody s dlužními úpisy, setkání s mafií, vymáhání mučením apod.

Pak jsou lidé, kteří zdědili příliš moc majetku. Právě ten často končí v hazardních hrách, až jednoho dne úplně dojde - viz promrhání dědictví spořivých předků, závislosti na úvěrech a půjčkách! V tomto bodě však existuje dilema, zda pomáhat těmhle případům, anebo vůbec ne.

Ještě bych se zaměřil na případ ČSSD versus právník Altner. Tady se projevuje nezájem ČSSD platit své závazky na konkrétní účet právníka, který pro tuhle stranu vyhrál "klíčový" Lidový dům. Třetina miliardy Kč - to je pořádná suma i pro stranickou pokladnu! Náklady za nezájem řešit problémy dennodenně narůstají!

ČSSD teprve poznává, jaké "hnusné jedy" namíchala do zákonů prostým občanům naší země! Možná si to ani neuvědomuje, do svědomí jí nevidím. Totéž namíchaly i ostatní post-sametové vlády obyčejným lidem!

Vládní strany by si mohly podat ruce, jak to těm občanům silně zavařily! Legislativa tak posvěcuje rozkrádání a vysávání domácností za případné neúmyslné opomenutí! Stále je co tunelovat, i když dochází státní majetek, najde se jinde - jak odporné!

Na závěr bych chtěl říci, aby nebyli trestáni ti, kdož jsou v platbách poctiví. Při opomenutí nějaké platby by mělo nejprve přijít upozornění poštou na danou adresu. Jsem toho názoru, že zákony musejí chránit řádné občany - ne je za "drobné opomenutí" majetkově a existenčně likvidovat.

Václav Kovalčík

Ohnutý svět

27. dubna 2016 v 15:58 | Václav Kovalčík
Svět se ohnul před merkelou!
Ukázal svou slabou tvář!

Teroristé ti se smějí
nad evropskou bezmocí!

Znovu útlak nastane!
Naše víra přestane
pod zákazem nelidským!

Zadlužení

25. dubna 2016 v 16:09 | Václav Kovalčík
Anotace: Ze světa dluhových pastí, které sužují naši zemi i její obyvatele.

na chčanky hup
finanční lup
jak si přeje režim dnešní

zadlužuje na potkání
zadlužuje nás

na chčankách vůz
smrtící hnus

sužuje zemičku
která je raněna
prohnilým zlem

i když je zapnuto
vždy bývá prohnuto
v bolestný žal
národ můj krvácí

Politické řádění

24. dubna 2016 v 19:53 | Václav Kovalčík
Anotace: Jsem proti ničení drobných živnostníků nesmyslnými zákony a přehnanou administrativní zátěží. Jsem proti eet a kontrolnímu hlášení dph. Šikana musí zmizet z politické, ekonomické a společenské sféry.

eet velký hnid
kontrolní hlášení dph shit

hází klacky živnostníkům
aby činnost skončili

naschvály naschvály ženou se zemí
kde dobře není poctivým lidem
v napjatém dění

eet velký hnid
kontrolní hlášení dph shit

šikanuje nevinné v nezřetelné rovině

Medúza

22. dubna 2016 v 16:27 | Václav Kovalčík
Žahavá medúza v podmořském ráji životem proplouvá

Mocnými chapadly navýsost mává - tím dává signál varovný!

Její buňky příliš pálí - zůstaň od ní jenom v dáli!
Opatrnost budiž výzvou budiž výzvou společnou

Můj internátní sen

20. dubna 2016 v 21:02 | Václav Kovalčík
Je temná tma jako nikdy předtím v mém životě, který přežívám ve skromném internátu. Pociťuji jakousi bezmoc, i když bych se rád odstěhoval někam do nádherného místa, ale nemohu, neboť se cítím na všechno sám.

Mí zdejší bližní mi však rozmlouvají, že není ještě tak zle. Jen já to cítím úplně jinak. Začínám tedy chápat uvedené okolnosti, že je lepší žít pod nějakou střechou než trávit na ulici celý svůj život. A tak hraji se svými bližními alespoň společenské hry v čase nehostinném v našem státě ubohém.

Václav Kovalčík

Plagiát

17. dubna 2016 v 16:32 | Václav Kovalčík
Plagiát opiát
na běžícím špásu
sežehnul sežehnul umělcovu krásu

Autor se vykoupal v ostudě nemalé
Cítí se trvale
osudem hnilobným na skládce zasažen

Plagiát celibát
na běžícím špásu
sežehnul sežehnul umělcovu spásu
navěky a napořád rozplynul se onen sen!

Osud lodičky

14. dubna 2016 v 20:23 | Václav Kovalčík
Lodička na prodej
a já vzpomínám na zdejší báječné a chutné kalamáry

Chodili jsme spolu všichni
na dřevěný vzácný skvost

Lodičko lodičko kdo si Tě koupí v období dravém - v období nejistém?
Za návrat pěkných chvil srdce mé bije napořád

Zničená víra

12. dubna 2016 v 15:12 | Václav Kovalčík
Zničí-li národ svoji víru, končí v pekle nelidském!

Národ, který si zničí svou víru, končí v utrpení nelidském!

Národ, který si zničí svou víru, pak končí v hnilobném rozkladu na skládce dějinné!

Národ, který si zničí svou víru, pak končí v útlaku nelidském!

Citáty o současných fenoménech

12. dubna 2016 v 15:10 | Václav Kovalčík
Oběti zločinů jsou více hanobeny
a nenáviděny ve společnosti než samotní zločinci!

Drzosti současnosti jsou národem obdivovány a vyzdvihovány
napříč společenským a politickým spektrem!

Nesmyslná absurdita pravdu pošlapává, poráží a likviduje!

O smrti

11. dubna 2016 v 15:59 | Václav Kovalčík
O mrtvých vždy s úctou mluvme
Tajností náš obraz tuhne

Jaké je to vskutku být
své kroky k ráji zamířit?

Jednou přijde ortel shůry
aby vedl duši mou

Neznám předem smrti čas
ani nechci znáti
To bych musel cestovati
černou dírou vesmírnou

Krásná dvojka

11. dubna 2016 v 15:59 | Václav Kovalčík
Dostal jsem krásnou dvojku,
ale nikde není psáno,
že je krásná.

Temný běs

11. dubna 2016 v 15:58 | Václav Kovalčík
Režim nás nutí vždy tiše být
aby mohli tajně krást!

Bezohledný státní dluh nevěstí nic dobrého!
Montovny narychlo lidi české zotročují
za almužnu nízký plat!

Jen nahrabat si jmění velké
hle politiků temný běs šířící se Evropou!

Cesta života

10. dubna 2016 v 15:16 | Václav Kovalčík
Zarostlá trnitá připomíná úděl náš
Zanedbaná přehlížená vždy a všude kol

Žal a smutek v hrobech předků
nad bezmocí ukrutnou
toť ponížení dennodenní

Ještě větší totalita republikou zamává
Životní osudy lhostejné jsou
když kráčí se přes mrtvé doma i ve světě!

Deštivý duben

9. dubna 2016 v 15:25 | Václav Kovalčík
Deštivý duben - nadšení budem
z bohaté úrody měsíců příštích

Deštivý duben - vždy moudří budem
Aspoň nám zaprší nebeská vláha
vysněný déšť

Výčitky doby

8. dubna 2016 v 17:08 | Václav Kovalčík
Budou mi vyčítat minulost současnost i budoucnost!
Budou mi vyčítat původ i lásky vztah!

Zkažený režim dokáže své!
Likviduje blízké - likviduje vzdálené!

Hrdinové v ústraní pod sněhem zapadlí
Čekají - čekají na dobu s proměnou nebeských sfér

Můj zastávkový sen

6. dubna 2016 v 15:39 | Václav Kovalčík
Ocitám se v předvečeru válečném. Panuje hrozné sucho, a já jsem na chaloupce, která pamatuje bohatou i chudobnou minulost. Jdu prašnou cestou do města, abych nakoupil nějaké ty potraviny, neboť se blíží nevyhnutelný válečný konflikt ve střední Evropě. Se svou rodinou i přáteli si užívám poslední zbytky svobody. V dřevěné chaloupce trávíme většinu času.

Ještě jsme zásobováni potravinami, ale máme to za pár - viz obavy, že nám jednoho dne dojdou zásoby. A tak putujeme prašnou olovnatou cestou do úplného neznáma. Snad do Ameriky, která se z neznámého důvodu přibližuje k nám.

Právě nacházíme bílou zastávku, kde možná prožijeme poslední noc. Zdá se mi sen o matce, jež pravidelně navštěvuje zahrádkářský svaz. Zde představuje svůj soutěžní projekt, jenž bohužel obdržel tři body z deseti, přesto bere sportovně uvedený tragický výsledek - odvážná to žena. Panuje však skvělá nálada v onom svazu, jenže se znenadání vynořují jezdící schody směřující do záhadného temného podsvětí, z něhož není návratu!

Václav Kovalčík

Citát o změně času

3. dubna 2016 v 20:09 | Václav Kovalčík
Změna času komplikuje lidské životy, neboť jim ubližuje v otázce zdravotní!