Dadaismus červencové zahrady

8. července 2017 v 14:52 | Václav Kovalčík
Červencová zahrada dadaismu nálada
když se tablet prožene - fotky mluví dojemně

Plno květů pro osvětu vypraví nám léta větu o úrodě bohaté

Červencová zahrada dadaismu paráda
když se tablet prožene - svědectví zní vznešeně

Sociální sítě - dnešních dějin tvůrčí nitě propletené jsou

 

Dadaismus krásenky

7. července 2017 v 11:12 | Václav Kovalčík
uzel * světlo * letní stín * prohlubeň * srdce * jáma vin
velká krásenka * trojúhelník * linie * list
výběžek * elipsa * sbíhání a dotýkání

Červencové svátky

5. července 2017 v 21:02 | Václav Kovalčík
sváteční kázání mě natolik utvrdilo
že do politiky musím jít
abych církev zachránil
když malá účast byla dnes

Cyril a Metoděj posmrtně pláčou
z marasmu českého i evropského

vigilie přechází k Mistru Janu Husovi
zachránit národ zachránit svět od dětství mého
posláním jest
podle révy lásky milé vlídné ctnosti požehnané budoucnosti
 


Červencový leguán

5. července 2017 v 5:12 | Václav Kovalčík
Červencový leguán vydává se spasit svět
obklopen dětmi budoucností nadále
všude ruch a korále
dennodenních zážitků když se ještěr přibližuje
otáčí a vyniká
objevuje cestu tropů - dotýká se skla i stropů
tak rád by prázdnin moudrý skvost

Existence Církve československé husitské souvisí s existencí našeho národa

3. července 2017 v 21:01 | Václav Kovalčík
Popularita Církve československé v prvorepublikovém Československu stála na úrodné půdě, i když hrozilo, že s ní pravoslavná krize doslova otřese.

Za první republiky pravidelná velká účast na bohoslužbách, všude zájem o národní (federativní) církev v duchu pravdy, což byla alternativa pro těžce zkoušený národ, který pamatoval velmi zlé zkušenosti s předchozí habsburskou (militantní) nadvládou a politikou.

Když to tak shrnu napříč našimi moderními dějinami, tak dříve byla účast daleko větší, dále pak větší obětavost a zájem o dění v naší zemi.

"Dnes po roce 1989 a v novém tisíciletí se zakladatel naší církve ThDr. Karel Farský obrací v hrobě," když pohlédneme, jak dopadlo zejména Sčítání lidu 2011 pro Církev československou husitskou - velmi katastrofálně, doslova a do písmene "na zavření" až k hrozbám zániku nejen téhle dříve populární instituce, ale i našeho národa, což hodnotím jako dvě spojité nádoby úzce související.

Místo aby Evropská unie pomáhala slušným lidem a pokojným vyznáním, tak hází na ně špínu, dokonce záměrně kope hrob našemu rozdělenému a rozeštvanému národu!

Dříve se lidé měli celkem rádi, dříve se vzájemně podporovali ve vlastenecké, sociální a kulturní činnosti, ale dnes žijeme v marasmu, který tady zasel chaotický režim, jenž si bohužel říká "demokracie!"

Proto problémy v našem školství, proto problémy v duchovní a sociální sféře, problémy v ulicích měst a obcích, mezi generacemi, v pracovní oblasti, podnikání, politice vnitrostátní a mezinárodní!

A tak naše církev a společnost vyžaduje reformy postavené na mravním základě v duchu pravdy, i když to zní na první pohled archaicky; přesto možný dokonalý systém, pokud k němu dospějeme, považuji za řešení všech problémů v našem státě i ve světě.

Vzájemná pomoc, respekt, podpora a porozumění musejí být stále aktuální, vlastně se musí říci celkově NE světovému zlu. Církev československá husitská musí žít, nikoliv směřovat k zániku.

Církev československá husitská musí mnohem intenzivněji pomáhat, dávat prostor všem generacím - ať už odborníkům, či laikům, aby byla nejen v tomhle tisíciletí oblíbená a populární.

Václav Kovalčík

Songová bohoslužba

2. července 2017 v 8:21 | Václav Kovalčík
bohoslužba songů tužba
moderní písně
zaženou chmury světové tísně
alespoň v neděli - člověk se osmělí
svátečně žít

bohoslužba songů tužba nikdy není zbytečná

Prázdninový letní den

1. července 2017 v 16:33 | Václav Kovalčík
prázdninový letní den
když slunce ovce provází

jednou prší poté svit
pohled život lesk a třpyt

příroda z třicítek závlaha třeba
aby zde nevládla vyprahlá poušť

Letní leguán

29. června 2017 v 21:08 | Václav Kovalčík
právě se otáčí leguán tvořivý
na léto pohlíží s tropickým elánem

optimismus prázdninový ten se v slunci naplní
též bude třeba vláhy deště pro úrodu pozvání

ještěr vítá generace dobrých lidí širý svět
jenž romancí se ozdobí napohled i k činům svým

Prázdniny na chaloupce

21. června 2017 v 23:36 | Václav Kovalčík
vzpomínám - vzpomínám jak míjeli jsme radnici při západu slunce svit
do malebných Beskyd na vlídnou chaloupku cestovali
cestovali krajinou zkoušenou
těšili se na prázdniny - měli tolik plánů snů
těšili se na houby a všechno živé kolem nás v nedotčené přírodě
my žili v lásce - my žili v pohodě - nebáli se tajů lesů močálů a květů luk
pro vodu pro vodu došli jsme ke studni
došli jsme k potoku - sbírali plody knedlíky na páře výtečně chutnaly
do houštin já zavítal - nebál se hadů nebál se zmijí
jen rodiče měli strach z náhlého střetnutí
přesto žili v harmonii
když putoval jsem přírodou - sbíral plné koše jedlých hub abych radost učinil
já nejšťastnější dítě státu i přes chatrné zdraví své
neboť žiji v dobré víře - příroda jest vždycky blíže
zpívá píseň dovolenou neb otevírá prostor svět
pomalu končí - tenčí se a ubíhají
prázdniny jsou v jinotaji - opět musím do školy
tak trochu truchlím - smutný jsem ale jenom na chvíli
budou další na obzoru
jedničky krásné jedničky požehnané vpravdě pílí nasbírám

Singl – xindl

18. června 2017 v 10:50 | Václav Kovalčík
Anotace: Inspirace písněmi známého zpěváka...

jsem totiž singl vlastenec xindl a budu věčně srát na tenhle systém který mi nepřeje jen touží brát na daních všude kol zadaní za chvíli rozvody totální moresy absurdní procesy

jsem totiž singl úplný xindl pro tenhle svět
zatracen přežívám ve smutku dožívám již se mi nechce v tíž
i když se zastávám slabých a nemocných na věčné časy
nutí mě okolí v zármutku být
v zármutku bít hlavou i čelem do pevné zdi jež nedá se prorazit

jsem totiž singl vlastenec xindl který se rozdává smutnému světu
a tak budu žít v žalu jenom hnít dokud se nezmění současnost naše současnost má
nechť zmizí zloba záludná přetvářka nenávist podvody nekalé obchody beznaděj ukrutná smuteční žal

láska i rodina nesmí být spodina vždy musí dýchat nádherně žít pěstujme cit můj milý národe
nesmíš nám zahynout

Kam dál