Obchodní válka ve světě se podobá rozbouřenému moři!

Včera v 0:22 | Václav Kovalčík
Obchodní válka ve světě se podobá rozbouřenému moři, kde zúčastněné státy jsou plovoucí ekonomiky, které se vzájemně vyhýbají, anebo do sebe pirátsky narážejí. Obchodní válku vymyslely USA, a tak se oběťmi paradoxně stávají západní spojenci - členské státy Evropské unie, dále nenáviděný východ Asie.

Politika USA je o místních špatných politicích, dále jejich zadlužená ekonomika kope kolem sebe! USA opět zradily tu svou kolabující demokracii!

Jsem toho názoru, že se svět obejde bez obchodní války, stačí jen kontrolovat na všech frontách kvalitu daného zboží, které je exportováno a importováno, jenže to se opět nelíbí USA, když kolem sebe tahle pochybná mocnost kope!
Myslím si, že Čína a Rusko mají ještě mnoho trpělivosti, jinak by to skončilo nikoliv světovou obchodní válkou, ale třetí světovou - atomovou!

USA si pořád na něco hrají, přitom mají máslo na hlavě jednak se svým napjatým deficitním rozpočtem, válečnými zločiny a zradou svých západních spojenců.

Jsem přesvědčen, že sankce proti Rusku jsou pouhou závistí ze strany USA a Evropské unie, opět uvádím, že má Rusko obrovskou trpělivost, jinak by to skončilo velmi špatně pro prohnilý západ.

Úspěchem vývozu a dovozu zboží musí být rovněž férová ekonomika a občanská společnost ve všech státech celého světa. Zatím se dějí křivárny a podrazy v mezinárodní politice ve 21. století!

Václav Kovalčík, Zlín
 

Vláda při ekonomickém růstu kašle na invalidy!

Úterý v 0:09 | Václav Kovalčík
Rapidní zvyšování platů politiků, úředníků a dalších státních zaměstnanců o desítky procent je výsměchem vůči lidem v invalidním důchodu prvního, druhého a třetího stupně, jimž důchody rostou velmi pomalu na rozdíl od mocných našeho státu.

Navíc mnozí invalidní důchodci, z důvodu hnusné politiky ze strany bezohledných posudkářů, nedosáhnou na ztp a příspěvek na mobilitu a další pro život potřebné sociální dávky. Invalidní důchodci, ti skutečně nemocní, nemohou za svou nemoc, a tak živoří se směšnou almužnou, bez ztp nemohou jezdit zdarma, což je výsměchem vůči lidskému utrpení.

Právě zločinný režim v našem státě by se měl tedy smažit v pekle za zvěrstva proti bezmocným! Ztp jen vyvoleným dávají zkorumpovaní posudkáři na politickou objednávku, skutečně nemocné by rovnou odkopli na dlažbu! Tak hrozně funguje přerozdělování peněz státního rozpočtu v době ekonomického růstu, neboť plýtvání pokračuje vyhazováním financí oknem, porcování "ubohého medvěda" též!

Václav Kovalčík, Zlín

Braňme raději české pohraničí!

Pondělí v 21:31 | Václav Kovalčík
Situaci pozoruji dlouho, a vím, že nás tzv. západní spojenci opět zradí, i když děláme maximum v bezhlavém posílání českých vojáků rovnou na smrt! Raději braňme naše pohraničí a Evropu před agresivní migrací, trestejme otrokáře, převaděče a mafie ve světě.

Ihned zrušme mise v Afganistánu a dalších dalekých zemích, neboť je to od začátku léčka, past, když se USA a západ paktuje s teroristy, což připomíná divadlo a mlýnek na mrtvé.

Právě představitelé USA, kteří rozpoutali mnoho válek ve světě, musejí ihned být souzeni za velezradu. Právě naši vojáci, sloužící daleko od svých domovů, jsou ve velkém nebezpečí.

Tímto článkem trvám na zrušení dalekých misí, a přesunutí našich vojáků do českého pohraničí, též k hranicím evropského prostoru. Právě řešení uprchlické krize vyžaduje pochytání a odsouzení otrokářů, převaděčů a mafií ve světě.

Václav Kovalčík, Zlín
 


Extrémní honba za sportovními výkony je ponižování lidské důstojnosti!

Pátek v 20:13 | Václav Kovalčík
K vynikajícím sportovním výkonům a oceněním lze dosáhnout rozmanitými prostředky v rozmanitých koutech světa. Jsou národy, u nichž se rodí a vychovávají mistři ve skromných podmínkách, ale v nádherné přírodě. I když jsou třeba chudí, tak na sobě více pracují, anebo si svou vytrvalost a um vytvářejí např. při obyčejném zaměstnání. Své bydliště často mívají v blízkosti savan a tropických deštných pralesů.

Pak jsou "vyspělé" státy, kde se prosazuje tvrdé a časově náročné cvičení na dráhu mistrovství. Kladen je důraz na zvyšující výkon drastickými metodami, což je mnohdy ponižování lidské důstojnosti, někdy má toto extrémní trénování sklon ke znásilnění a "úchylnému" sexismu. Mnohdy při trénování dochází k trestné činnosti, ale oběti, zejména děti, nemají vůbec zastání.

Pak to končí anorexií, infarkty a selháním sice trénovaných těl. Současný sport tedy klade důraz na výkony za každou cenu, ale na lidství a přátelství není vůbec místo. Chudáci děti, jejichž sobečtí rodiče je nutí extrémně trénovat až do vyčerpání pro vlastní bezpracný a luxusní život. Ty děti jsou oběťmi, neboť jim bezohledný trénink totálně zhuntuje tělo!

Nemám nic proti sportu, když je veden harmonicky, přátelsky a bez extrémů. I vyrovnaným způsobem tréninku se můžou objevit olympijští vítězové a reprezentanti naší země. Na průběh tréninku by měl dohlížet stát, aby nedocházelo k týraní zejména nezletilých, adolescentů i dospělých sportovců. I v kapitole sportovní a reprezentační musí být zdraví a šťastný vývoj přednější. To si musejí uvědomit všechny sportovní organizace a trenéři nejen v České republice, ale i v okolních státech Evropské unie i celého světa.

Václav Kovalčík, Zlín

„I Slunce může mít svou atmosféru!“

7. srpna 2018 v 1:28 | Václav Kovalčík
Reaguji na článek zpráv o vyslání sondy až ke sluneční koróně, aby se prý zjistilo, proč naše planeta prochází drastickými změnami klimatu.

Dle mého názoru si Slunce zařizuje své vesmírné právo na svou atmosféru, která je typická výskytem ionizovaných částic, proto tak vysoké teploty v koróně, proto tak vysoké teplotní rozdíly ve sférách Slunce.

Jsem toho názoru, že mnohem vyšší teploty ve vnějších sférách jsou způsobeny právě již zmíněnou ionizací, která je svým způsobem hnacím pohybem vysoké teploty a zároveň "kotelního" vytápění, dále drobné částice (fotony) se mohou vzájemně bít.

To všechno způsobuje tradičně-netradiční fyzikální fungování. Řeč je také o štěpení určitých částic a uvolňování energie, která se kumuluje a kumuluje, což se podobá rozjetému jadernému reaktoru, jenž funguje miliardy let.

Vysvětlení extrémních klimatických změn na Zemi také hledejme v civilizaci člověka. Dále jsem toho názoru, i když nepopulárního, že se Slunce po všech extrémních procesech může přeměnit v planetu, ale chce to pro něj delší čas, neboť vesmír je nevyzpytatelný a mnohem kreativnější, než si myslíme.

Václav Kovalčík, Zlín

Ekosystémy a teritoria nebezpečných organismů na Zemi

5. srpna 2018 v 23:34 | Václav Kovalčík
Změna klimatu znamená též změnu rozlohy biotopů nebezpečných živočichů, na což může "nic netušící" člověk doplatit.

U moří je to dosti časté, nic netušící introdukcí rovněž. Nebezpeční tvorové tak posouvají svá teritoria, kde by je třeba v minulém století nikdo nečekal. Proto ty útoky a nebezpečná setkání, která mají i další vedlejší příčiny a okolnosti.

Mnohdy však pomůže znát etologickou a ekologickou taktiku žijícího zvířete, u rostlin a hub jejich vlastnosti.

To neznamená ničit nebezpečné organismy za každou cenu, neboť vždycky platí zakládat a rozvíjet archivy poznatků dostupné veřejnosti, která by se měla vzdělávat v dané problematice. Navíc často nebezpečné organismy mohou sloužit k výrobě zázračných léků.

Změna klimatu tedy posouvá hranice, má na nebezpečné organismy ekosystémů vliv expanzivní, anebo ustupující - vymírající, a tak se veškerý proces života podobá chování améb v časové a teritoriální aktualizaci.

Václav Kovalčík, Zlín

Cyklus duší všech vesmírných světů

5. srpna 2018 v 20:43 | Václav Kovalčík
Splynutí samčí a samičí pohlavní buňky, výměna genetických informací, toť inspirace pokusit se najít vysvětlení, jak je to s duší žijícího organismu. Žena a muž mohou zastávat roli dvou duší, které můžeme považovat za jakési améby, které fungují při splynutí jako stanovení podílů dané firmy, či společnosti.

Při výměně informací tak vzniká jiná bytost, která sice zdědila v určitém projevu informaci od svých rodičů. A tak vzniká další firma, či společnost se zastoupením a pozdějším projevem vloh a dispozic. Taktéž firemním způsobem fungují duše jako podílové améby, jež tvoří celkovou amébu potomka.

U každého jednotlivce se vytváří ze dvou splynutých améb duší originální duše améba. Každý z nás tedy vlastní stoprocentní podíl duše, jenž je celkově složený z našich rodičů, kteří měli samozřejmě své předky. Systém převtělování funguje podílovým promícháváním podílů duší a vloh.

Sice prostředí může pomoci vzplanout, lépe řečeno, vyniknout určitou část vlohy a duše, a potlačit jinou. V otázce původního bodu, z něhož vznikl uvedený vesmírný systém, musel tento počátek protnout čas a provést řezy daných poměrů, když počítáme úvodní duši tvůrce, která se rozdělila na více duší, jež spolu vytvářejí nové originální duše, kde je ve zlomcích zakódován vždy počátek. Jednou se můžeme k počátku vracet evolučně, anebo se prostě od něj oddalovat.

Ti, kdož nemají dále potomky, jsou stále ve hře, i když to vypadá beznadějně. Mohou se vrátit do původní instance svým původním podílem a zbytek vlastní duše se promění třeba v ovlivňující prostředí, které ovlivňuje nás i ostatní organismy. Např. to morální a myšlenkové, čím dotyčný inspiroval svět, který přejímá hodnoty.

Pokud by všechny organismy ve všech vesmírech najednou zahynuly, přestaly se množit, tak by se jejich originální části duší navrátily k té původní bodové. Pak by přetlak vlivu prostředí rozjel další vznik a rozvoj života ve všech vesmírech.

Václav Kovalčík, Zlín

Kvetoucí Citrus

4. srpna 2018 v 15:05 | Václav Kovalčík
Citrusová poupata, mnoho kvítků, letnění. Snad budou plody rostlinu zdobit, snad bude ovoce, umění, Vánoce v mírném pásu tropickém.

Ibišek bahenní

4. srpna 2018 v 12:20 | Václav Kovalčík
Můj ibišku bahenní, jenž jsi rájem, znamení, že je tady měsíc srpen, od květeny neutečem, můj ibišku bahenní, máš zde přízeň, domov můj, velkým květem oslavuj!

Přátelé na Facebooku

4. srpna 2018 v 2:01 | Václav Kovalčík
Proč nemám přátel milión?
Protože jsem lampión,
jenž marně do tmy svítí,
na Facebooku fotky kvítí
skoro nikdo
nehledá.

Proč nemám v přátelích
celičký svět? !

Kam dál